ชื่อที่มีความหมายว่า ความเจริญ

      ชื่อที่มีความหมายว่า  ความเจริญ  หรือ  ความเจริญรุ่งเรือง  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  โชคดี  ,  เกียรติ 

สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี 

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  เจริญ  ,  น่ารัก  ,  งาม  ,  ดี  ,  ประเสริฐ 

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ผู้เจริญ

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ 

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดี  , ผู้มีความเจริญ

สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก  ,  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความเจริญ

เพ็ญภัทร์  (  Penpat  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความน่ารัก  ,  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

วิวรรธน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง 

วิวัฒน์  (  Wiwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง 

พัฒน์  (  Pat  ) แปลว่า  ความเจริญ 

พัฒนา  (  Pattana )  แปลว่า  ความเจริญ 

พัฒนะ  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง 

พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

พศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

พงษ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  เจริญ  ,  ประเสริฐ 

พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  ,  เชื้อสายเจริญ

พงษ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายน่ารัก  ,  เชื้อสายเจริญ 

พุฒิ  (  Puti  ,  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความมั่งคั่ง  ,  ความสมบรูณ์ 

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

พุฒิพงษ์  (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเชี่ยวชาญ

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒนะ  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒนพงศ์  (  Wattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วัฒนพงษ์  (  Wattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิ  (  Wutti  ;  Wut  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความรู้ 

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเชี่ยวชาญ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก