คุณขอมาลูกสาววันจันทร์

    คุณขอมาอยากตั้งชื่อลูกผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ที่มีตัวอักษรขึ้นต้น

ด้วย ศ, ษ, ล, ร, ว, ณ

  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น

ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูเมืองฟ้า

สมร  (   Samorn  )  แปลว่า  นางงาม

สมรรัตน์  (  Samornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

ดวงสมร  (  Duongsamorn  )  แปลว่า  นางงาม

สลวย  (  Salouoy  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  , ฉลวย

สมกมล  (  Somkamol  ,  Somkamon  )  แปลว่า  เหมาะแก่ใจ  ,  สมใจ

ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรรณกมล  (  Wankamol  ,  Wankamon  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

วรรณจงกล  (  Wanjongkol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว

วรรณฤทัย  (  Wanrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความงาม

วรรณอนงค์  (  Wananong  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

วรรณพร  (  Wannaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วรบงกช  (  Worrabongkoch  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

วรรษชล  (  Watsachol  ,  Watsachon  )  แปลว่า  น้ำฝน

ณัฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

ณัฐพรรณ  (  Nattapan  ) แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

ณกมล  (  Nakamol  ,  Nakamon  )  แปลว่า  ที่ใจ  ,  ในใจ

ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ที่ใจ  ,  ในใจ

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ที่ใจ  ,  ในใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง