ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้ประเสริฐ

      ชื่อที่มีความหมาย หรือ แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วรางคณา  (  Warangkana  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรัญญา  (  Waranya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรวัลลี  (  Worrawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

วรอนงค์  (  Worraanong  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

วัลลภา  (  Wanlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท

พัลลภา  (  Panlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นรเศรษฐ์  (  Norrases  ,  Norraset  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

วรัญญู  (  Waranyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ

วโรดม  (  Warodom  )  แปลว่า  ประเสริฐสุด

วิศิษฐ์  (  Wisit  .  Wisis  )  แปลว่า  ประเสริฐ

วิศิษฎ์ (  Wisis ,  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ

วิสิฐ  (  Wisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ

เศรษฐ์  (  Set  ,  Ses  )  แปลว่า  ประเสริฐ

เศรษฐา  (  Sesta  ,  Sestha  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ดีเลิศ

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  พวกชาวสวรรค์  ,  หมู่เทพ

พัลลภ  (  Panlop  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท

วัลลภ  (  Wanlop  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ

พิศิษฐ์ (  Pisis  ,  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ

พิศิษฎ์  (  Pisis  )  แปลว่า  ประเสริฐ

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง 

วรวุฒิ  (  Worrawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ

วรศักดิ์  (  Worrasak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ

พงศ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐยิ่ง 

พงษ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐยิ่ง

พงศ์พิสิฐ  (  Pongpisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พงษ์พิสิฐ  (  Pongpisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พงศ์วิสิฐ  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พงษ์วิสิฐ  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วงศ์วิสิฐ  (  Wongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

วงษ์วิสิฐ  (  Wongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์