ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า จิด

        ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า จิด มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ 

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม 

จิตราทิพย์  (  Jittratip  ,  Jittrathip  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงดงาม 

จิตรานุช  (  Jittranuch  )  แปลว่า  น้องงดงาม 

จิตราฤทัย  (  Jittrarutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม 

จิตราวัลย์  (  Jittrawal  ,  Jittrawan  )   แปลว่า  เชื้อสายงดงาม 

จิตราลาวัณย์  (  Jittralawan  ) แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง

จิตรเลขา  (  Jitlekha   )  แปลว่า  งดงามดั่งเขียน  ,  งดงามดั่งวาด

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งดงาม 

พิไลจิตรา  (  Pilaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง 

วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม 

วิไลจิตรา  (  Wilaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง 

สุจิตรา  ( Sujittra  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง 

เพียรจิต  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความเพียร 

เพ็ญจิตร  (  Penjit  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม 

เพียงจิตร  (  Piangjit  )  แปลว่า  งดงามเสมอ 

พร้อมจิตร  (  Promjit  )  แปลว่า  ผู้มีความงามครบครัน 

สกาวจิต  (  Sakaojit  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด 

สกาวจิตต์  (  Sakaojit  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด 

สกาวจิตร  (  Sakaojit  )  แปลว่า  ผู้งดงามสะอาด 

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม 

ฤทัยจิตรา  (  Rutaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม 

วิมลจิต  (  Wimoljit  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม 

วิมลจิตร  (  Wimoljit  )  แปลว่า งดงามยิ่ง

พิมลจิต  (  Pimoljit  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม 

พิมลจิตร  (  Pimoljit  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง

ศศิจิตรา  (  Sasijittra  )  แปลว่า  งดงามดั่งจันทร์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ 

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ 

จิตต์พงศ์  (   Jitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ 

จิตต์พงษ์  (  Jitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ

จิตร์  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การระบายสี 

พิจิต  (  Pijit  )  แปลว่า  เลือกคัด 

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม 

วิจิตร  (  Wijit  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  สมใจ  ,  เหมาะแก่ใจ 

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  เหมาะแกความงดงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์