ขึ้นต้นด้วย ป ชื่อผู้ชายวันศุกร์

     ขึ้นต้นด้วย  ป  ชื่อผู้ชายวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ต้อนรับ  

ปฐม   (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก  ,  เบื้องแรก  

ปฐมกานต์  (  Patomkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักคนแรก  

ปฐมณัฐ  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

ปฐมณัฏฐ์  (  Patomnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

ปฐมเชษฐ์  (  Patomchet  ,  Patomches  )  แปลว่า  พี่คนแรก  

ปฐมเทพ  (  Patomtep  )  แปลว่า  เทวดาคนแรก  

ปฐมนาท  (  Patomnat  )  แปลว่า  ความบันลือครั้งแรก  

ปฐมบุญ    (  Patombun  )  แปลว่า  ความดีครั้งแรก  

ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ปฐมศักดิ์  (  Patomsak  )  แปลว่า  ที่พึ่งแรก  ,  ความอุตสาหะแรก  

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  การตั้งความปรารถนา  

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ความมีไหวพริบ  

ปอ  (  Por  )  แปลว่า  เปลือกไม้ที่เขาลอกเอามาทำเชือก , ชื่อแมลงมีสี่ปีก  

ปอง  (  Pong  )  แปลว่า  มุ่งหมาย  ,  หวัง  ,  มุ่ง  

ปองกานต์  (  Pongkan  )  แปลว่า  มุ่งหมายผู้เป็นที่รัก  

ปองพงศ์  (  Pongpong  )  แปลว่า  มุ่งหมายเชื้อสาย  

ปองพงษ์  (  Pongpong  )  แปลว่า  มุ่งหมายเชื้อสาย  

ปองพันธุ์  (  Pongpan  )  แปลว่า  มุ่งหมายเชื้อสาย  

ป้อง  (  Pong  )  แปลว่า  คุ้มครอง , บังไว้  ,  กัน  ,  กั้น  

ป้อม  (  Pom  )  แปลว่า  หอรบ  ,  กลมๆ  

ปิติ  (  Piti  )  แปลว่า  การยินดี  ,  การอิ่มใจ  ,  การปลื้มใจ  

ปิติกานต์  (  Pitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี  

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี  

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี  

ปิติเทพ  (  Pititep  )  แปลว่า  เทพแห่งการยินดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ