ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าพิสุทธิ์

   
      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พิสุทธิ์  หรือ  พิสุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิสุทธิ  (  Pisutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  

พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์  

พิสุทธิกุล  (  Pisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด  

พิสุทธิคม  (  Pisuttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมอันหมดจด  

พิสุทธิจรัส  (  Pisuttijaras  )  แปลว่า  งามหมดจด  

พิสุทธิชล  (  Pisuttichol  )  แปลว่า  น้ำสะอาด 
 
พิสุทธิชัย   (  Pisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่หมดจด  

พิสุทธิไชย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าหมดจด  

พิสุทธิเชษฐ์  (  Pisuttichet  )  แปลว่า  พี่หมดจด  

พิสุทธิณัฐ  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์หมดจด  

พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์หมดจด  

พิสุทธิดนัย  (  Pisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายหมดจด  

พิสุทธิดนุ  (  Pisuttidanu  )  แปลว่า  ฉันหมดจด  ,  ฉันสะอาด  

พิสุทธิธนา   (  Pisuttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินหมดจด  

พิสุทธินันท์  (  Pisuttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันหมดจด  

พิสุทธิพงศ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันหมดจด  

พิสุทธิพงษ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันหมดจด  

พิสุทธิพันธุ์  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันหมดจด  

พิสุทธิพัฒน์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

พิสุทธิภัทร์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญอันหมดจด  

พิสุทธิภัสร์  (  Pisuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสะอาด  

พิสุทธิรัฐ  (  Pisuttirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นสะอาด  

พิสุทธิลักษณ์  (  Pisuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะหมดจด  

พิสุทธิวัฒน์  (  Pisuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันหมดจด  

พิสุทธิอมร  (  Pisuttiamorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนอันหมดจด  

เลิศพิสุทธิ์  (  Lerspisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดดียิ่ง  

วุฒิพิสุทธิ์  (  Wuttipisut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันหมดจด  

วีรพิสุทธิ์  (  Weerapisut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่หมดจด                             

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์