ึ้ขึ้นต้นด้วบ ป ชื่อผู้หญิงวันศุกร์

        ชื่อผู้หญิงวันศุกร์  ที่ขึ้นต้นด้วย ป  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  (  ลูกของหลาน  )  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย  ,  เพียง  ,  เช่น  

ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอ ใช้ฟั่นเชือกและทอผ้า  

ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  ยอด  ,  ผู้เป็นใหญ๋  ,  เครื่องประดับผม  

แป้ง  (  Paeng  )  แปลว่า  สิ่งที่เป็นผงละเอียด  

แป้น  (  Paen  )   แปลว่า  กระดานกลม  ,  ชื่อปลา  ,  ชื่อส้ม  

ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ,  คล้ายแม่  

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  

ปานชามา  (  Panchama  )  แปลว่า  เหมือยลูกหญิง

ปานธิดา  (  Pantida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญืง  ,  คล้ายลูกหญิง  

ปานกัญญา  (  Pankanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ปานกานดา  (  Pankanda  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก  

ปานกานตา  (  Pankanta  )  แปลว่า  เหมือนที่รัก  

ปานกนา  (  Pankana  )  แปลว่า  เหมือนเด็กหญิง  

ปานพิชญา  (  Panpitchaya  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ปานมณี  (  Panmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชรพลอย  

ปานสุดา  (  Pansuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

ปานสินี  (  Pansinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม 

ปานโสภิตา  (  Pansopita  ,  Pansopitta  )  แปลว่า  เหมือนงาม  

ปานอนงค์  (  Pananong  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ปิ่นกาญจน์  (  Pinkan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  

ปิ่นกานต์  (  Pinkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

ปิ่นพิชญา  (  Pinpitchaya  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

ปิ่นมณี  (  Pinmanee  )  แปลว่า  ปิ่นเพชรพลอย  

ปิ่นสินี  (  Pinsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ปิ่นสุดา  (  Pinsuda  )  แปลว่า  นางงาม  

ปิ่นโสภิตา  (  Pinsopita  )  แปลว่า  งามที่สุด  

ปิ่นอนงค์  (  Pinanong  )  แปลว่า  นางงาม 

ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง

ปทุมพัณณ์  (  Patumpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งบัว  

ปทุมพันธุ์  (  Patumpan  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน  

ปฏิมากานต์  (  Patimakan )  แปลว่า  รูปแทนอันเป็นที่รัก  

ปฐมพิชญา  (  Patompitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์คนแรก  

ปฐมธิดา  (  Patomtida  )  แปลว่า  ลูกหญิงคนแรก  

ปฐมชามา  (  Patomchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงคนแรก  

ปฐมสินี  (  Patomsinee  )  แปลว่า  นางงามคนแรก  

ปฐมสุดา  (  Patomsuda  )  แปลว่า  นางคนแรก  

ปัญญาสินี  (  Panyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รอบรู้ทั่ว  

ปิติธิดา  (  Pititida ,  Pithitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ