ชื่อไร้สระ

        ชื่อไร้สระ  คือไม่มีสระ ดังนี้  สระอะ  ,  สระอา  ,  สระอิ  ,  สระอี  ,  สระอุ  ,  สระอู  ,  สระไอ  ,  สระใอ  , 

สระอำ ,  สระเอา  ,  สระเอ  ,  สระแอ ,   สระโอ ,  สระอึ ,  สระอือ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กรรณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู  

กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล  , ถัก  ,  แยกน้ำออกจากกาก  

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  ใจ  ,  ดอกบัว    

กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นทองหรือเส้นไหม  

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นสิริแก่ใจ  

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว  

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้  

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้  

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆมีราคาใช้ทำเครื่องประดับ  

พลอยพัชร์  (  Ploypach  )  แปลว่า  เพชร  

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  

ภรณ์พรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งความงาม  

ภรณ์พลอย  (  Pornploy  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอย  

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเชน  

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  

กัมพล  (  Kampol  ,  Kampon  )  แปลว่า  ผ้าทอด้วยขนสัตว์  

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  กำจร  ,  ชื่อพันธุ์ไม้  

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  

ขวัญชัย  (  Khwanchai  )  แปลว่า  ชนะด้วยความดี  

คง  (  Kong  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  ตั้งมั่น  

คงยศ  (  Kongyos  )  แปลว่า  ตั้งมั่นในความดี  

คม  (  Kom  )  แปลว่า  เฉียบแหลม  

คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม  

คมสัน  (  Komsan  )  แปลว่า  ปัญญาเฉียบแหลม  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  

จรัล  ( Jaral  )  แปลว่า  เดินไป  

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง  

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  วันจันทร์  

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  การแสดงความยินดี  

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ณรงค์  (  Narong  )  แปลว่า  สนามรบ  ,  การรบ  

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  

ดอน  (  Don  )  แปลว่า  ที่สูง  ,  ที่ห่างน้ำ  

ตรอง  (  Trong  )  แปลว่า  นึกดู  

ถวัลย์  (  Thawal  ,  Thawan  )  แปลว่า  เจริญ  

ถนัด  (  Thanad  )  แปลว่า  สันทัด  ,  มั่นเหมาะ  

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง  

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง  

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมืองใหญ่  

นนทพัชร์  (Nontapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

นนทภัทร์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความยินดี  

นนทภัสร์  (  Nontapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง  

นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

นันทพัชร์  (  Nantapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  พงศ์

นันทพัฒน์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

นันทพจน์  (  Nantapoj  ,  Nantapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยยินดี  

นันทภัทร์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความยินดี    

นันทภัสร์  (  Nantapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง  

นันทวัฒน์  (  Nantawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ  

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ที่แรก    เบื้องต้น  

ปฐมพร  (  Patomporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขครั้งแรก  

พงศ์  ,  พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เหล่ากอ  

พงศ์พันธุ์  (  Pongpan  )  แปลว่า  เชื้อสาย  

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า ผู้ตั้งวงศ์  

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

พร  (  Porn  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  

พรพงศ์  (  Pornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้  

พรพล  (  Pornpol  ,  Pornpon  )  แปลว่า  ผู้มีกำลังนำสุขมาให้  

พจน์  (  Poj  ,  Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา  

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า  

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

ภมร  (  Pamorn  )  แปลว่า  แมลงภู่  ,  ผึ้ง  

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  เจริญ  

ภัสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  

มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งซึ่งมานำความสุขความเจริญ  

มณฑล  (  Montol  ,  Monton  )  แปลว่า  แคว้น  

รัฐพร  (  Rattaporn  )  แปลว่า  แว่นแคว้นนำสุขมาให้  

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น  

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น  

วนัส  (  Wanas  )   แปลว่า  ป่า  

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ  

วัจน์  (  Waj  ,  Waj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดียั่งยืน  

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน  

อมรวัจน์  (  Amornwaj  ,  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์