ชื่อที่มีคำว่า จารุ

         ชื่อที่มีคำว่า  จารุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ  

จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  

จารุกุล  (  Jarukul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  

จารุกมล  (  Jarukamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

จารุกัลยา  (  Jarukanlaya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก  

จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ทองคำงาม  

จารุกัญญา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก  

จารุกันยา  (  Jarukanya  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก  

จารุจรรยา  (  Jarujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม  

จารุชนา  (  Jaruchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนน่ารัก  

จารุชไม  (  Jaruchamai  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่  ,   งามทั้งคู่  

จารุชามา  (  Jaruchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม  

จารุชล  (  Jaruchol  )  แปลว่า  น้ำงาม  

จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุดนุ  (  Jarudanu  )  แปลว่า  ฉันงาม  ,  ฉันน่ารัก  

จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

จารุทิชา  (  Jaruticha  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  คนงาม  

จารุทิพา  (  Jarutipa  )  แปลว่า  วันงาม  

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงน่ารัก  

จารุนันท์  (  Jarunan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

จารุนาฏ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุนาถ  (  Jarunath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งน่ารัก  

จารุเนตร  (  Jarunet  )  แปลว่า  ดวงตางาม  

จารุประภา  (  Jaruprapa  )  แปลว่า  แสงงาม  

จารุประไพ  (  Jaraprapai  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จารุปราง  (  Jaruprang  )  แปลว่า  แก้มงาม  

จารุปรียา  (  Jarupreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  ,  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  

จารุผกา  (  Jaruphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จารุพันธุ์  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

จารุพิทยา  (  Jarupittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

จารุพิริยา  (  Jarupiriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรงาม  

จารุพิสุทธิ์  (  Jarupisut  )  แปลว่า  งามหมดจด  

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  

จารุภัสรา  (  Jarupassara  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม 

จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  

จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งาม  

จารุมาศ  (  Jarumas  )  แปลว่า  ทองคำงาม  

จารุรัชนี  (  Jaruratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

จารุรพี  (  Jarurapee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

จารุรัตน์  (  Jarurat  )  แปลว่า  แก้วงาม  

จารุเรณู  (  Jarurenoo  )  แปลว่า  ละอองงาม  

จารุฤทัย  (  Jarurutai  )  แปลว่า  ใจงาม  

จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายน่ารัก  

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จารุวัลย์  (  Jaruwan  ,  Jaruwal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  

จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเ้ชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  

จารุลาวัณย์  (  Jarulawan  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จารุวัณยา  (  Jaruwannaya  )  แปลว่า  งามน่ารัก  

จารุวิริยา  (  Jaruwiriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรน่ารัก  

จารุศศิ  (  Jarusasi  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

จารุสกาว  (  Jarusakao  )  แปลว่า  งามสะอาด  ,  ขาวน่ารัก  

จารุอนงค์  (  Jaruanong  )  แปลว่า  นางงามน่ารัก  

จารุอำไพ  (  Jaruampai  )  แปลว่า  งามน่ารัก    

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์