ชื่อที่มีคำว่า เพ็ญ

         ชื่อที่มีคำว่า เพ็ญ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มไปด้วย  

เพ็ญกมล  (  Penkamol  )  แปลว่า  เต็มใจ  ,  เต็มไปด้วยบัว  

เพ็ญกนก   (  Penkanok  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ  

เพ็ญกุล  (  Penkul  )  แปลว่า เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

เพ็ญกาญจน์   (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ  

เพ็ญกานต์  (  Penkan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เป็นที่รัก  

เพ็ญจรัส  (  Penjaras  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

เพ็ญจิตรา  (  Penjittra  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงดงาม  

เพ็ญดนยา  (  Pendanaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง  

เพ็ญทิพย์  (  Penthip  ,Pentip  )  แปลว่า  เต็มเป็นของเทวดา  

เพ็ญทิพา  (  Pentipa  )  แปลว่า  วันเพ็ญ  ,  เต็มวัน  

เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เกิดสองหน  ,  คน  

เพ็ญธนา  (  Pentana  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทรัพย์สิน  

เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง  

เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญประภา  (  Penprapa  )  แปลว่า เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  

เพ็ญพันธุ์  (  Penpan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

เพ็ญพรรณ  (  Penpan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสะอาด  

เพ็ญเพชร  (  Penpech  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพ็ญภัสรา  (  Penpassara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

เพ็ญภัทรา  (  Penpattra  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความน่ารัก  

เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพ็ญมยุรา  (  Penmayura  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนกยูง  

เพ็ญมาส  (  Penmas  )  แปลว่า  เดือนเต็ม  

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ  

เพ็ญยุพา  (  Penyupa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยหญิงสาว  

เพ็ญยุพิน  (  Penyupin  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยหญิงาสาว  

เพ็ญรัตนา  (  Penrattana  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพ็ญรุจี  (  Penrujee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญรุจิรา   (  Penrujira  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

เพ็ญเรขา  (  Penrekha )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญรำไพ  (  Penrampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ  

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย 

เพ็ญลักขณา  (  Penlakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

เพ็ญวัชรี  (  Penwatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพ็ญวัลยา  (  Penwanlaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

เพ็ญวิมล  (  Penwimol  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญศศิ  (  Pensasi  )  แปลว่า  จันทร์เต็มดวง  ,  วันเพ็ญ  

เพ็ญโศภา  (  Pensopa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญศรี  (  Pensri  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความร่ำรวย  

เพ็ญโสภา  (  Pensopa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญสมร  (  Pensamorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง  

เพ็ญสุดา  (  Pensuda  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง  

เพ็ญสุชา  (  Pensucha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกผู้มีกำเนิดดี  

เพ็ญสินี  (  Pensinee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางงาม  

เพ็ญอัจฉรา  (  Penatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า  

เพ็ญอัปสร  (  Penabsorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า  

เพ็ญอังคณา  (  Penangkana  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง 

เพ็ญอนงค์  (  Penanong  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง  

เพ็ญอารยา  (  Penarraya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ  

เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสว่าง  

เพ็ญอุษา  (  Penusa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงเงินแสงทอง  

เพ็ญอำพัน  (  Penampan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยยางไม้ที่กลายเป็นหินสีเหลืองใส  

เพ็ญอำไพ  (  Penampai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

จารุเพ็ญ  (  Jarupen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทองคำ  ,  เต็มไปด้วยความน่ารัก  

ชุติเพ็ญ  (  Chutipen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

ฐิติเพ็ญ  (  Thitipen  )  แปลว่า  เต็มดำรงอยู่  

นันทเพ็ญ  (  Nantapen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความยินดี  

บุญเพ็ญ  (  Bunpen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี  

พิมพ์เพ็ญ  (  Pimpen  )  แปลว่า  รูปเต็ม  

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เหมือนเต็ม  

สกาวเพ็ญ  (  Sakaopen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสะอาด   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ