ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่า เพชร

         ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่าเพชร  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เพชร  ( Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินใสมีราคาใช้เจียระไนทำเครื่องปรดับ  

พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร  

วัชร์  (  Wach  ,wat  )  แปลว่า  เพชร  

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ  

พัชระ   (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรกุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร  

พัชรคม  (  Patcharakom  )  แปลว่า  ผู้มีความเฉียบแหลมดุจเพชร  

พัชรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พัชรเดช  (  Patcharadech  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดุจเพชร  ,  ผู้มีความสุกใสดุจเพชร  

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรลักษณ์  (   Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร   

พุฒิพัชร์  (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดุจเพชร  

วัชระ  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรกานต์  ( Watcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร  

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  เพชรพระอินทร์  

วัชรกุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรพงศ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรพงษ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

สุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  ,  เพชรน้ำงาม  

รัตนพงศ์  (  Rattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

เกรียงไกรพัชร์  (  Kriangkraipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยิ่งใหญ่  

จิรพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง  

ชุติพัชร์  (  Chutipach  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ฐิติพัชร์  (  Thitipach  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ณัฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ดนุพัชร์  (  Danupach  )  แปลว่า  เพชรฉัน  

ถิรพัชร์  (  Thirapach  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงดั่งเพชร  

นันทพัชร์  (  Nantapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

เกรียงไกรวัชร์  (  Kriangwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยิ่งใหญ่

จิรวัชร์  (  Jirawach  )  แปลว่า  เพชรยั่งยืน  

ถิรวัชร์  (  Thirawach  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงดังเพชร  

ทวีวัชร์  (  Taweewat  ,  Taweewach  )  แปลว่า  มีเพชรเพิ่มขึ้น  

ธีรวัชร์  (  Teerawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ธนาวัชร์  (  Tanawach  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดั่งเพชร  

นันทวัชร์  (  Nantawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

ปิติวัชร์  (  Pitiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

ปิยวัชร์   (  Piyawach  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

สุรวัชร์  (  Surawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

อมรวัชร์  (  Amornwach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ