กิตติชื่อผู้ชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า กิตติ มีดังนี้  อาทิเช่น  

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง  

กิตติกุล  (  Kittikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีคำสรรเสริญ  

กิตติกานต์  (  Kittikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีคำสรรเสริญ  

กิตติคุณ   (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง  

กิตติคม  (  Kittikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีคำสรรเสริญ    

กิตติเจษฎ์  (  Kittijes  )  แปลว่า  พี่มีคำสรรเสริญ  

กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีคำสรรเสริญ  

กิตติไชย  (  Kittichai  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญเจริญกว่า  

กิตติชนา  (  Kittichana  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญ  

กิตติโชติ  (  Kittichot  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญรุ่งเรือง  

กิตติเชษฐ์  (  Kittichet  ,  Kittiches  )  แปลว่า  พี่มีคำสรรเสริญ  

กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริญ  

กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริญ  

กิตติดนัย  (  Kittidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีคำสรรเสริญ  

กิตติเทพ  (  Kittitep  )  แปลว่า  เทพผู้มีคำสรรเสริญ  

กิตตินาท  (  Kittinat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงกึกก้อง  

กิตติพงศ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง  

กิตติพงษ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง  

กิตติพันธุ์  (  Kittipan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง  

กิตติพัฒน์  (  Kittipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมีชื่อเสียง  

กิตติพัชร์  (  Kittipach  )  แปลว่า  เพชรมีชื่อเสียง  

กิตติภัทร์  (  Kittipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีชื่อเสียง  

กิตติภัสร์  (  Kittipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีแสงสว่าง  

กิตติรัฐ  (  Kittirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีชื่อเสียง  

กิตติวงศ์  (  Kittiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง  

กิตติวงษ์  (  Kittiwong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง 

กิตติวัฒน์  (  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมีชื่อเสียง  

กิตติวุฒิ  (  Kittiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมีชื่อเสียง  

กิตติวัจน์  (  Kittiwaj  ,  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ  

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีชื่อเสียง  

ถิรกิตติ์  (  Thirakit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมั่นคง  

ธีรกิตติ์  (  Teerakit  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีชื่อเสียง  

นันทกิตติ์  (  Nantakit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความยินดี  

พุฒิกิตติ์  (  Puttikit  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมีชื่อเสียง  

สุรกิตติ์  (  Surakit  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง  

อมรกิตติ์  (  Amornkit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "