ปราณี ชื่อผู้หญิง

         ปราณี  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  

ปราณีกุล  (  Praneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิต  

ปราณีกานต์  (  Praneekan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอันเป็นที่รัก  

ปราณีนุช  (  Praneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีชีวิต  

ปราณีนาฏ  (  Praneenat  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต  

ปราณีทิพย์  (  Praneetip  ,  Praneethip  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตเป็นของเทวดา  

ปราณีภัทร์  (  Praneepat  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตน่ารัก  

ปราณีภัสร์  (  Praneepas  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตมีแสงสว่าง  

ปราณีรัตน์  (  Praneerat  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดั่งเพชร  

ปราณีลดา  (  Praneelada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิต  

ปราณีสุดา  (  Praneesuda  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต  

ฐิติปราณี  (  Thitipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดำรงอยู่  

ธิติปราณี  (  Thitipranee,  Titipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตมีความมั่นคง  

ประไพปราณี  (  Prapaipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตงาม  

พัชรปราณี  (  Patcharapranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดั่งเพชร  

พิมพ์ปราณี  (  Pimpranee  )  แปลว่า  แบบผู้มีชีวิต  ,  รูปผู้มีชีวิต  

เพียงปราณี  (  Piangpranee  )  แปลว่า  เหมือนผู้มีชีวิต  

เพ็ญปราณี  (  Penpranee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้มีชีวิต  

ศศิปราณี  (  Sasipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดั่งจันทร์  

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีลมหายใจดี  

สุจิปราณี  (  Sujipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตหมดจด  

สุทธิปราณี  (  Suttipranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตหมดจด  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ