วัชร์ หรือ วัชร ชื่อผู้ชาย

    วัชร์  หรือ  วัชระ  ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัชร์  (  Wach  ,  Wat  )  แปลว่า  เพชร  

วัชระ  ,  วัชร  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  เพชร  ,  เพชรน้ำงาม  

วัชรกุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรกานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

วัชรณัฐ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัชรณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัชรชัย  (  Watcharachai  )  แปลว่า  เพชรแห่งการชนะ  

วัชรไชย  (  Watcharachai  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญกว่า  

วัชรพัฒน์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วัชรพร  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้  

วัชรพงศ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรพงษ์  (  Watcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรภัทร์  (  Watcharapat  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  เพชรน้ำงาม  

วัชรภัสร์  (  Watcharapas  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

วัชรวุฒิ  (  Watcharawut  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วัชรวัฒน์  (  Watcharawat  )  แปลว่า  เพชรปห่งความเจริญ  

วัชรวงศ์  (  Watcharawong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรวงษ์  (  Watcharawong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร 

วัชรวิทย์  (  Watcharawit  )  แปลว่า  เพชรแห่งความรู้  

วัชรวิชญ์  (  Watcharawich  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัชรสัณห์  (  Watcharasan  )  แปลว่า  เพชรงาม  

วัชรลักษณ์  (  Watcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จิรวัชร์  (  Jirawach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

พุฒิวัชร์  (  Puttiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

ชัยวัชร์  (  Chaiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งการชนะ  

ไชยวัชร์  (  Chaiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งการเจริญกว่า  

ฐิติวัชร์  (  Thitiwach  ,  Thitiwat  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ธนวัชร์   (  Tanawach  ,  Tanawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งทรัพย์สิน  

ธีรวัชร์  (  Teerawach  ,  Teerawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ธิติวัชร์  (  Thitiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความมั่นคง  

นันทวัชร์  (  Nantawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งการยินดี  

นิธิวัชร์  (  Nitiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งขุมทรัพย์  

ณัฐวัชร์  (  Nattawach  ,  Nattawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐวัชร์  (  Nattawach  ,  Nattawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ปิยวัชร์  (  Piyawach  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

ปิติวัชร์  (  Pitiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งการยินดี  

พงศ์วัชร์  (  Pongwat  ,  Pongwach )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พงษ์วัชร์  (  Pongwach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พีรวัชร์  (  Peerawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้าหาญ  

เมธาวัชร์  (  Metawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งปัญญา  

รพีวัชร์  (  Rapeewach  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

รวีวัชร์  (  Raweewach  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

วิชญวัชร์  (  Witchayawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วุฒิวัชร์  (  Wuttiwach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ  

วงศ์วัชร์  (  Wongwach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วงษ์วัชร์  (  Wongwat  ,  Wongwach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วีรวัชร์  (  Weerawach  ,  Veerawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า  

ศุภวัชร์  (  Suppawach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความดีงาม  

สุวัชร์  (  Suwach  ,  Suwat  )  แปลว่า  เพชงาม  ,  เพชรดี  

สุรวัชร์  (  Surawach  ,  Surawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความกล้าหาญ  

อภิวัชร์  (  Apiwach  ,  Apiwat  )  แปลว่า  เพชรดี  ,  เพชรงาม  

อติวัชร์  (  Atiwach  ,  Atiwat  )  แปลว่า  เพชรงาม  

อมรวัชร์  (  Amornwach  ,  Amornwat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

อรุณวัชร์  (  Arunwach  ,  Arunwat  )  แปลว่า  เพชรแห่งเวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ