วัชรา หรือ วัชรี ชื่อผู้หญิง

        วัชรา  หรือ  วัชรี  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรินทรา  (  Watcharintra  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วัชรากานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

วัชราภัสร์  (  Watcharapas  )  แปลว่า  แสงเพชร 

วัชราณัฐ   (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัชราณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

วัชราทิพย์  (  Watcharatip  ,  Watcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา  

วัชรานาฏ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร  

วัชรานุช  (  Watcharanuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชรามณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชราลักษณ์  (  Watcharalak  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  

วัชราวลัย  (  Watcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

เครือวัชรา  (  Kruawatchara  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ดุจวัชรา  (  Dujwatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

พิมพ์วัชรา  (  Pimwatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร  , แบบเพชร  

เพียงวัชรา  (  Piangwatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญวัชรา  (  Penwatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

มณีวัชรา  (  Maneewatchara  )  แปลว่า  เพชร  

ศิริวัชรา  (  Siriwatchara  )  แปลว่า  เพชรผู้เป็นมิ่งขวัญ  

ศศิวัชรา  (  Sasiwatchara  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

สิริวัชรา  (  Siriwatchara  )  แปลว่า  เพชรผู้เป็นมิ่งขวัญ  

เครือวัชรี  (  Kruawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

ดุจวัชรี  (  Dujwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

ผกาวัชรี  (  Phakawatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พิมพ์วัชรี  (  Pimwatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพียงวัชรี  (  Piangwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญวัชรี  (  Penwatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

พิมลวัชรี  (  Pimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   

มณีวัชรี  (  Maneewatcharee  )  แปลว่า  เพชร  

ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วิมลวัชรี  (  Wimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ศิริวัชรี    (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรผู้เป็นมิ่งขวัญ  

ศศิวัชรี  (  Sasiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

สิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สกาววัชรี  (  Sakaowatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริวัชรี  (  Siriwatcharee  )  แปลว่า  เพชรผู้เป็นมิ่งขวัญ  

อาภาวัชรี  (  Arpawatcharee  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน