ธัญ หรือ ธัญญา ชื่อผู้หญิง

         ธัญ  หรือ  ธัญญา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  

ธัญญากุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญญากานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  

ธัญญาเนตร  (  Tanyanet  )  แปลว่า  ดวงตาดี  ,  ผู้นำทางดี  

ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาผกา  (  Tanyaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้รุ่งเรือง  

ธัญญาพัชร์  (  Tanyapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  เพชรดี  

ธัญญาพิไล  (  Tanyapilai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ธัญญาพิมล  (  Tanyapimol  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ธัญญาพิสุทธิ์  (  Tanyapisut  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองหมดจด  

ธัญญาภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  แสงแห่งความรุ่งเรือง  

ธัญญามณี  (  Tanyamanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  จันทร์รุ่งเรือง  

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ธัญญารัศมี  (  Tanyaratsamee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองดั่งแสงสว่าง  

ธัญญารำไพ  (  Tanyarampai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งตะวัน  

ธัญญาฤทัย  (  Tanyarutai  )  แปลว่า  ใจดี  

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาสุดา  (  Tanyasuda  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ธัญญาอร  (  Tanyaorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จารุธัญญา  (  Jarutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

ชุติธัญญา  (  Chutitanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี   

เบญจธัญญา  (  Benjatanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองห้า  

พิมพ์ธัญญา  (  Pimtanya  )  แปลว่า  รูปรุ่งเรือง  ,  แบบรุ่งเรือง  

พิมลธัญญา  (  Pimoltanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

พิศธัญญา  (  Pistanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

พิสุทธิธัญญา  (  Pisuttitanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองหมดจด  

เพ็ญธัญญา  (  Pentanya  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง  

ศศิธัญญา  (  Sasitanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งจันทร์  

สุวธัญญา  (  Suwatanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

สิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญรุ่งเรือง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์