ชื่อที่มีคำว่าลักษณ์ หรือ ลักษณา

      ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์  หรือ  ลักษณา หรือ ลักขณา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ลักษณะที่แสดงให้เห็นต่างจากสิ่งอื่น  ,  คุณภาพ  ,  ประเภท 

ลักขณาทิพย์  (  Lakkhanatip  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นของเทวดา  

ลักขณามณี (  Lakkhanamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ลักขณา  ,  คุณภาพ  ,  ประเภท 

ลักษณาทิพย์  (  Laksanatip  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นของเทวดา  

ลักษณามณี  (  Laksanamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีลีกษณะดี  

กัญญาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

ขจีลักษณ์  (  Khajeelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

เครือลักษณ์  (  Krualak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  

จารุลักษณ์  (  Jarulak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก  

จิตราลักษณ์  (  Jittralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม  

ชไมลักษณ์  (  Chamailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีทั้งคู่  

ชุติลักษณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

ดุจลักษณ์  (  Dujlak  )  แปลว่า  เหมือนผู้มีลักษณะดี  

ทิชาลักษณ์  (  Thichalak ,  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

ธิดาลักษณ์  ( Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

นวลลักษณ์  (  Nuonlak  ,  Nuollak  )  แปลว่า  ผู้มีผิวผ่องเป็นใย  

ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้มีลักษณะดี  

พิมพ์ลักษณ์  (  Pimlak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปลักษณะดี  

เพียงลักษณ์  (  Pianglak  )  แปลว่า  เหมือนผู้มีลักษณะดี  

เพ็ญลักษณ์  (  Penlak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยคุณภาพ  

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะสะอาด  

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  ,  Saowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

อาภาลักษณ์  (  Arpalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีแสงสว่าง  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  คุณภาพ  ,  ประเภท   

กานต์ลักษณ์  (  Kanlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันเป็นที่รัก  

กิตติลักษณ์  (  Kittilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีชื่อเสียง  

กีรติลักษณ์  (  Keeratilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีเกียรติ  

ไกรลักษณ์  (  Krailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

เกรียงลักษณ์  (  Krianglak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง  

ขจรลักษณ์  (  Khajornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีชื่อเสียง  

คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม  

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน  

ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ชาญลักษณ์  (  Chanlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล่องแคล่ว  

ฐิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดำรงอยู่  

ณัฏฐลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์  

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ฉันมีคุณภาพ  

ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมั่นคง  

เทพลักษณ์  (  Teppalak  )  แปลว่า  เทพผู้มีลักษณะดี  

ธนลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน  

ธีรลักษณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์  

ธิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีปัญญา  

นันทลักษณ์  (  Nantalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่น่ายินดี  

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

นิธิลักษณ์  (  Nitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีขุมทรัพย์  

ปิยลักษณ์  (  Piyalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีลักษณะดี  

ปิติลักษณ์  (  Pitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่น่ายินดี  

พงศ์ลักษณ์  (  Ponglak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  

พงษ์ลักษณ์  (  Ponglak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  

พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

พุฒิลักษณ์  (  Puttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ  

วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ  

ศุภลักษณ์  (  Suppalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีงาม  ,  ผู้มีลักษณะเจริญ  

สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

เอกลักษณ์  (  Ekkalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง  

อมรลักษณ์  (  Amornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน