พัชร์ หรือ พัชร ชื่อผู้หญิง

        พัชร์  หรือ  พัชร  ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   

พัชร์  (  Pach  , Pat )  แปลว่า  เพชร  

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร  

พัชรกานด์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร  

พัชรกันย์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งเพชร  

พัชรนารี  (  Patcharanaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรเลขา  (  Patcharalekha  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชรสุดา  (  Patcharasuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กัญญาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร  

กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร  

กุณฑลพัชร์  (  Kuntonpat  )  แปลว่า ต่างหูเพชร  

เขมพัชร์  (  Khemmapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความพ้นภัย  

เครือพัชร์  (  Kruapach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

จิรพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน  

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  ,  Juthapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

จารุพัชร์  (  Jarapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ชไมพัชร์  (  Chamaipach  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่  

ชุติพัชร์  (  Chutipach  )  แปลว่า  เพชรอันรุ่งเรือง  

ฐิติพัชร์  (  Thitipach  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่  

ณัฏฐาพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ทิชาพัชร์  (  Tichapach  )  แปลว่า  คนงามดั่งเพชร  

ณพัชรา  (  Napatchara  )  แปลว่า  ที่เพชร  

ดุจพัชรา  (  Dujpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

นันทพัชร์  (  Nantapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี  

บุษยาพัชร์  (  Butsayapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ประภาพัชร์  (  Prapapach  )  แปลว่า  เพชรน้างาม  ,  แสงเพชร  

ปิยพัชร์  (  Piyapach  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก  

ผกาพัชร์  (  Phakapach  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร  

พิทยาพัชร์  (  Pittayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความรู้  

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

พิมลพัชร์  (  Pimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิมพ์พัชร์  (  Pimpach  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร  

เพียงพัชร์  (  Piangpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพ็ญพัชร์  (  Penpach  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

ภัสราพัชร์  (  Passarapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  ,  ประกายเพชร  

ยลพัชร์  (  Yollapach  ,  Yonlapach)  แปลว่า  มองเพชร  ,  เพชรงาม  

รัชนีพัชร์  (  Ratchaneepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  

วัลยาพัชร์  (  Wanlayapach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  ,  เครือเถาเพชร  

วลัยพัชร์  (  Walaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร 

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วัลลีพัชร์  (  Wanleepach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

วิไลพัชร์  (  Wilaipach  )   แปลว่า  เพชรงาม  

ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

ศิริพัชร์  ( Siripach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สิริพัชร์  (  Siripach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุวพัชร์  (  Suwapach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

เสาวพัชร์  (  Souwapach  ,  Saowapach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุทธิพัชร์  (  Suttipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร  ,  ประกายเพชร  

พัชรากุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ 

พัชรานุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งเพชร  

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดุจเพชร  

พัชราพันธุ์  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร  

พัชรามาส  (  Patcharamas  )  แปลว่า  เพชรจันทรา 

พัชราลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พัชราวลี  (  Patcharawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีกุล  ( Patchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พัชรีกานต์  (  Patchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก 

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  

พิไลพัชรี  (  Pilaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิมลพัชรี  (  Pimolpatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ศศิพัชรี  (  Sasipatcharee  )  แปลว่า  เพชรจันทรา  

สิริพัชรี  (  Siripatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

อาภาพัชรี  (  Arpapatcharee  )  แปลว่า  ประกายเพชร  ,  แสงเพชร  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ