ธัญ ชื่อผู้ชาย

       ธัญ ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น  

ธัญ ,  ธัญญ์   ( Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ  

ธัญกานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ธัญกรณ์  (  Tanyakorn  )  แปลว่า  ฉลาดดี  ,  ชำนาญดี  

ธัญกฤตย์  (  Tanyakrit  )  แปลว่า  มีเกียรติดี 

ธัญกุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญเชษฐ์  (  Tanyachet  ,  Tanyaches  )  แปลว่า  พี่รุ่งเรือง  

ธัญณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธัญณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธัญเดช  (  Tanyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี  

ธัญญเดช  (  Tanyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง  

ธัญเทพ  (  Tanyatep  )  แปลว่า  เทพรุ่งเรือง  

ธัญญเทพ  (  Tanyatep  )  แปลว่า  เทพรุ่งเรือง 

ธัญธรณ์  (  Tanyatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง  

ธัญนนท์  (  Tanyanon  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีรุ่งเรือง  

ธัญนันท์  (  Tanyanan  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีรุ่งเรือง  

ธัญนาท  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองกึกก้อง  

ธัญญนาท  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองกึกก้อง  

ธัญนิตย์  (  Tanyanit  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเสมอ  

ธัญพงศ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญพงษ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  

ธัญพฤกษ์  (  Tanyapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ดี  ,  ต้นไม้รุ่งเรือง  

ธัญพิทย์  (  Tanyapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

ธัญพัฒน์  (  Tanyapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ธัญภัทร์  (  Tanyapat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองน่ารัก  ,  ผู้เจริญรุ่งเรือง  

ธัญภัสร์  (  Tanyapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งแสงสว่าง  

ธัญฤทธิ์  (  Tanyarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง 

ธัญวัชร์  (  Tanyawach  ,  Tanyawat  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง  

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

จิรธัญญ์  (  Jiratan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน  

ฐิติธัญญ์  (  Thititan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดำรงอยู่  

ถิรธัญญ์  (  Thiratan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมั่นคง  

ธีรธัญญ์  (  Teeratan  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  

ธิติธัญญ์  (  Thititan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมั่นคง  

พีรธัญญ์  (  Peeratan  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

พุฒิธัญญ์  (  Puttitan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

วีรธัญญ์  (  Weeratan  ,Veeratan  )  แปลว่า  ผู้กล้ารุ่งเรือง  

วุฒิธัญญ์  (  Wuttitan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ศุภธัญญ์  (  Suppatan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงามรุ่งเรือง  

สุรธัญญ์  (  Suratan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองกล้าหาญ  

สิทธิธัญญ์  (  Sittitan  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จรุ่งเรือง  

สุทธิธัญญ์  (  Suttitan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองหมดจด 

อติธัญญ์  (  Atjtan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี  

อภิธัญญ์  (  Apitan  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก