ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กฤติกา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กฤติกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาว

กฤติกาภรณ์  (  Krittikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

กฤติกาทิพย์  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของ

เทวดา

กฤติการัตน์  (  Krittikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

กฤติกาพัชร์  (  Krittikapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร

กฤติกานาฏ  (  Krittikanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว

กฤติกานุช  (  Krittikanuch  )  แปลว่า   น้องดาว

กฤติกาภัทร์  (  Krittikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม     ดาวน่ารัก    

กฤติกากุล  (  Krittikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

กฤติกาภัค  (  Krittikapak  )  แปลว่า  ดาวโชคดี

กฤติกาทิพ  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์

กฤติกามาส  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์

กฤติกามาศ  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง

กฤติกาวดี  (  Krittikawadee  ,  Krittikavadee  )   แปลว่า  ดาว

กฤติกาวลี  (  Krittikawalee  ,  Krittikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

กฤติกามณี  (  Krittikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

กฤติกาภัส  (  Krittikapas  )  แปลว่า  แสงดาว

กฤติกาเพ็ญ  (  Krittikapen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดาว

กฤติกาพิศ  (  Krittikapis  )  แปลว่า  ดูดาว  

กฤติกาพิชญ์  (  Krittikapich  )  แปลว่า   ดาวแห่งนักปราชญ์

กฤติกาพัณณ์  (  Krittikapan  )  แปลว่า  ดาวแห่งความงาม

กฤติกากานด์  (  Krittikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก

กฤติกากานต์  (  Krittikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์