ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม ตามเดือนเกิด  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน มกราคม  (  ,มะ  )  มีชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย       แก้ว

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มณีกานด์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสนันท์  (  Manassanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งใจ

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม

มนู  (  Manoo  )  แปลว่า    ผู้สร้างมนุษย์

มโนรม  (  Manorom   )  แปลว่า  งาม

มโนรถ  (  Manorath  )  แปลว่า  ความใฝ่ฝัน

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์