ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจษฎา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจษฎา  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น

เจษฎา  (  Jessada ,  Jetsada  )   แปลว่า   ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่นำสุขมาให้

เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพันธุ์  (  Jessadapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎากุล  (  Jessadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎายุทธ์  (  Jessadayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎารัฐ  (  Jessadarat  )  แปลว่า  แคว้นแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาวัฒน์  (  Jessadawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพัฒน์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู่เป็นใหญ่

เจษฎาภัทร์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่น่ารัก

เจษฎาวัจน์  (  Jessadawat ,  Jessadawaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาสัณห์  (  Jessadasan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุภาพ

เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาไชย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญกว่า

เจษฎากานต์  (  Jessadakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่อันเป็นที่รัก

เจษฎากร  (  Jessadakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎากรณ์  (  Jessadakorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่ฉลาด

เจษฎาวุฒิ  (  Jessadawut  ,  Jessadavut  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพัชร์  (  Jessadapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เป็นใหญ๋

เจษฎาวงษ์  (  Jessadawong  ,  Jessavong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาวงศ์  (  Jessadawong  ,  Jessadavong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาณัฐ  (  Jessadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่

เจษฎาณัฏฐ์  (  Jessadanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่

เจษฎาภัส  (  Jessadapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ