ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " นรี "

  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  นรี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

อมรานรี  (  Amaranaree  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

กานด์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ศิรานรี  (  Siranaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ผกายนรี  (  Phakienaree  )  แปลว่า  ดาวนาง

ณัฐนรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

โศภิตานรี  (  Sopitanaree  )  แปลว่า  นางงาม

พิทยานรี  (  Pittayanaree  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ภัสรานรี  (  Passaranaree  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

กุลนรี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

จุฑานรี  (  Jutanaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง

จารุนรี  (  Jarunaree  )  แปลว่า  นางงาม

ประภานรี  (  Prapanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

ชไมนรี  (  Chamainaree  )  แปลว่า  นางทั้งคู่

อัญญานรี  (  Anyanaree  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

พัชรานรี  (  Patcharanaree  )  แปลว่า  นางแก้ว

รุจิรานรี  (  Rujiranaree  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

เพ็ญนรี  (  Pennaree  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง

เสาวนรี  (  Souvanaree  ,  Souwanaree  )  แปลว่า  นางงาม

ชนานรี  (  Chananaree  )  แปลว่า  คนผู้หญิง

สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุธานรี  (  Sutanaree  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์

จิตรานรี  (  Jittranaree  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์