ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

วราภรณ์  (  Waraporn  ,Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ประเสริฐ

วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วราพัชร์  (  Warapach  ,  Varapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วรามณี  (  Waramanee  ,  Varamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

วรานาฏ  (  Waranat  , Varanat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  ,  Varanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

วรากานด์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากาญจน์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วราณัฏฐ์  (  Waranat  ,  Varanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วราลักขณ์  (  Waralak  , Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วราพัณณ์  (  Warapan  , Varapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

วราภัค  (  Warapak  ,  Varapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีเลิศ

วราพิชญ์  (  Warapich  ,  Varapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วราทิพย์  (  Warathip  ,  Varatip  )  แปลว่า  ประเสริฐเป็นของเทวดา

วราพร  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  สิ่งดีนำสุขมาให้

วรารุ้ง  (  Wararung  )  แปลว่า  รุ้งงาม

ชื่อผู้ชาย  อาทิ เช่น

วรา  (  Wara  ,  Vara  )  แปลว่า  ดี  เลิศ  ประเสริฐ

วรานาท  (  Waranat  ,  Varanat  )  แปลว่า  ผู้มีความเคารพดี

วราเดช  (  Waradech  ,  Varadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดี

วรากร  (  Warakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำดี

วรากุล  (  Warakul  ,  Varakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

วราพงศ์  (  Warapong  ,  Varapong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

วราพงษ์  (  Warapong  ,  Varapong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

วราพันธุ์  (  Warapan  ,  Varapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

วราภัทร์  (  Warapan  ,  Varapat  )  แปลว่า  น่ารักดี

วราพัฒน์  (Warapat  ,  Varapat  )  แปลว่า  เจริญดี

วราวัฒน์  (  Warawat  ,  Varavat  )   แปลว่า  เจริญดี

วราชัย  (  Warachai  ,  Varachai  )  แปลว่า  ชนะเลิศ

วราไชย  (  Warachai  ,  Varachai  )  แปลว่า  เจริญดีกว่า

วรายุทธ์  (  Warayut  ,  Varayut  )  การต่อสู้อันประเสริฐ

วรารัฐ  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นดี

วราวุฒิ  (  Warawut  ,  Varavut  )  แปลว่า  เจริญดี

วราวุธ  (  Warawut  ,  Varavut  )  แปลว่า  อาวุธอันประเสริฐ

วราณัฐ  (  Waranat  ,  Varanut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ