ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 3 "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  3  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

เกิดเดือน  เมษายน   (  เม  )   มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับกลุ่มดาวเมษ

เมษาวดี  (  Mesawadee  ,  Mesavadee  )  แปลว่า  แกะ

เมษาวลี  (  Mesawalee  ,  Mesavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ

เมษาพัชร์  (  Mesapach  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ

เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

เมธาวดี  (  Metawadee  ,  Metavadee  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

เมธาวลี  (  Metawalee  ,  Metavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

เมธาภรณ์  (  Metaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

เมขลา  (  Mekhala  )  แปลว่า  สายรัด

เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  ชื่อเทพธิดารักษาสมุทร

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว   แกะ

เมษพงศ์  (  Messapong  )  แปลว่า    เชื้อสายแกะ

เมษพงษ์  (  Messapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ

เมฆ  (  Mek  )  แปลว่า  ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนในอากาศ

เมฆนาท  (  Mekkanat  )  แปลว่า  เสียงฟ้าร้อง

เมธ  (  Met  )  แปลว่า  การบูชายัญ

เมธา  (  Meta  )  แปลว่า   ความฉลาดรอบคอบ     ปัญญา

เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

เมธี  (  Metee  )  แปลว่า   นักปราชญ์

เมธีพงศ์  (  Meteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

เมธีพงษ์  (  Meteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์