ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิมพา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิมพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น

พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า   รูปเหมือน

พิมพาพัชร์  (  Pimpapach  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร

พิมพารัตน์  (  Pimparat  )  แปลว่า  รูปเหมือนแก้ว

พิมพามณี  (  Pimpamanee  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร

พิมพาภัส  (  Pimpapas  )  แปลว่า  รูปเหมือนแสงสว่าง

พิมพาพลอย  (  Pimpaploy  )  แปลว่า   รูปเหมือนพลอย

พิมพาพรรณ  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม

พิมพาพัณณ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม

พิมพาพันธุ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพากุล  (  Pimpakul  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพาวัลย์  (  Pimpawal  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา

พิมพากานต์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก

พิมพากานด์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก

พิมพาภัค  (  Pimpapak  )  แปลว่า  รูปเหมือนเกียรติ

พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครื่องประดับ

พิมพากมล  (  Pimpakamol  )  แปลว่า  รูปเหมือนใจ

พิมพาวดี  (  Pimpawadee  ,  Pimpavadee  )  แปลว่า  รูปเหมือน

พิมพาวลี  (  Pimpawalee  ,  Pimpavalee  )   แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพาทิพย์  (  Pimpathip  ,  Pimpatip  )  แปลว่า  รูปเหมือนเป็นของเทวดา

พิมพานลิน  (  Pimpanalin  )  แปลว่า  รูปเหมือนบัว

พิมพานันท์  (  Pimpanan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความยินดี

พิมพานาฏ  (  Pimpanat  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้หญิง

พิมพานาฏย์  (  Pimpanat  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้หญิง

พิมพานาตย์  (  Pimpanat  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้หญิง

พิมพาสินี  (  Pimpasinee  )  แปลว่า  รูปเหมือนนาง

พิมพาแพร  (  Pimpaprae  )  แปลว่า  รูปเหมือนแพร

พิมพามาส  (  Pimpamas  )  แปลว่า  รูปเหมือนจันทร์

พิมพารพี  (  Pmparapee  )  แปลว่า  รูปเหมือนตะวัน

พิมพาพิชญ์  (  Pimpapich  )  แปลว่า  รูปเหมือนนักปราชญ์

พิมพาพิศ  (  Pimpapis  )  แปลว่า  มองรูปเหมือน

พิมพาสิริ  (  Pimpasiri  )  แปลว่า  รวมรูปเหมือน

พิมพาศิริ  (  Pimpasiri  )  แปลว่า  รวมรูปเหมือน

พิมพาเพ็ญ  (  Pimpapen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยรูปเหมือน

พิมพานุช  (  Pimpanuch  )  แปลว่า  รูปเหมือนน้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ