ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มา "

 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาดารัตน์  (  Madarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

มาดาพัชร์  (  Madapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่

มาดากานต์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาดากานด์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาตารัตน์  (  Matarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

มาตาพัชร์   (  Matapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่

มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาตากานด์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาตากุล  (  Matakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว

มาติกา  (  Mattika )  แปลว่า  แม่บท

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์

มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มานพ  (  Manop  )  แปลว่า  คน

มานพพงศ์  (  Manoppong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคน

มานพพงษ์  (  Manoppong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคน

มาณพ  (  Manop  )  แปลว่า    ชายหนุ่ม

มาณพพงษ์  (  Manoppong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายชายหนุ่ม

มาณพพงศ์  (  Manoppong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายชายหนุ่ม

มานัส  (  Manas  )  แปลว่า   ใจ

มานัสพงศ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

มานัสพงษ์  (  Manaspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

มานิต  (  Manit  )  แปลว่า  ผู้ที่คนยกย่อง      ผู้ที่คนนับถือ

มานิตพงศ์  (  Manitpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่มีคนยกย่อง

มานิตพงษ์  (  Manitpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่มีคนนับถือ

มาโนชญ์  (  Manoch  )   แปลว่า  งาม

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความตั้งใจจริง

มานะพงศ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง

มานะพงษ์  (  Manapong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง

มารุต  (  Marut  )  แปลว่า  ลม

มาลุต  (  Malut  )   แปลว่า  ลม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ