ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 2 "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด    มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

เกิดเดือน  มีนาคม  (  มี  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มีนมาส  (  Meenmas  )  แปลว่า  เดือนปลา

มีนมาศ  (  Meenmas  )  แปลว่า  ปลาทอง

มีนลดา  (  Meenlada  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนอนงค์  (  Meenanong  )  แปลว่า  นางปลา    นางเงือก

มีนทิพ  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาสวรรค์

มีนทิพย์  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา

มีนวดี  (  Meenwadee  ,  Meenvadee  )  แปลว่า  ปลา

มีนวลี  (  Meenwalee  ,  Meenvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนวลัย  (  Meenwalai  ,  Meenvalai  )  แปลว่า  กำไลปลา

มีนาทิพย์  (  Meenathip  ,  Meenatip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มี  (  Mee   )  แปลว่า   คงอยู่

มีศักดิ์  (  Meesak  )  แปลว่า    ผู้มีความสามารถ

มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา

มีนากุล  (  Meenakul  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพงศ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพงษ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพัฒน์  (  Meenapat  )  แปลว่า  ปลาแห่งความเจริญ

มีนาภัทร์  (  Meenapat  )  แปลว่า  ปลาน่ารัก

มีชัย  (  Meechai  )  แปลว่า  การชนะคงอยู่

มีเกียรติ  (  Meekiat  )  แปลว่า    ผู้มีชื่อเสียง

มีสุข  (  Meesukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสะดวกสบาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์