ชื่อที่มีคำว่า สินี

       ชื่อที่มีคำว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  

สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง  

สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กัลยาสินี  (  Kanlayasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก  

จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม  

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  

ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่  

ชุติสินี  (  Chutisinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่  

ณัฐสินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ทิพย์สินี  (  Thipsinee  ,Tipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา  

ธิติสินี  (  Titisinee  ,  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา  ,  นางผู้มีความมั่นคง  

ธีรสินี  (  Teerasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา  ,  คนฉลาด  

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

นันทสินี  (  Nantasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  

ประกายสินี  (  Prakiesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  ,  นางผู้รุ่งเรือง  

ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  

ผาณิตสินี  (  Phanitsinee  )  แปลว่า  นางหวานปานน้ำตาล 

พิทยาสินี  (  Pittayasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิมพ์สินี  (  Pimsinee  )  แปลว่า  รูปนาง

พิมลสินี  (  Pimolsinee  ,  Pimonsinee  )  แปลว่า  นางงาม  

พิริยาสินี  (  Piriyasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเพียร  

พิศสินี  (  Pissinee  )  แปลว่า  นางงาม  

เพ็ญสินี  (  Pensinee  )  แปลว่า  นางผู้เต็มไปด้วยความงาม  

เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม  

ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ  

ภัสราสินี  (  Patsarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  ,  นางผู้รุ่งเรือง  

เยาวสินี  (  Yaowasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

รจนาสินี  (  Rotjanasinee  )  แปลว่า  นางงาม  

รัตนาสินี  (  Rattanasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว  

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้รุ่งเรือง  

รำไพสินี  (  Rampaisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  

วิมลสินี  (  Wimolsinee  ,  Wimonsinee  )  แปลว่า  นางงาม  

ศศิสินี  (  Sasisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

โศภิตาสินี  (  Sopitasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางงามผู้สะอาด  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์  ,  เทวดาผู้หญิง  

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีตระกูล  

สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้า  

สุวสินี  (  Suwasinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

อาภาสินี  (  Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  ,  นางผู้รุ่งเรือง  

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "