ชื่อที่มีคำว่า ชนิดา

      ชื่อที่มีคำว่า ชนิดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  

ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  

ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ  

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  

เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ  

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ  

ชนิดาวัลลี  (  Chanidawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาพ่อ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชนิดาวัลยา  (  Chanidawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ,  ผู้เป็นเครือเถาพ่อ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ  

พงศ์ชนิดา  (  Pongchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

พงษ์ชนิดา  (  Pongchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ธนชนิดา  (  Tanachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นทรัพย์สินพ่อ  

ธีรชนิดา  (  Teerachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ของพ่อ  

ธิติชนิดา  (  Titichanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นความอิ่มเอิบของพ่อ   

ปฐมชนิดา  (  Patomchanida  )  แปลว่า  ลูกคนแรกของพ่อ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ