ชื่อที่มีคำว่า ไกร

       ชื่อที่มีคำว่า ไกร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ไกรกานต์  (  Kraikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง  

ไกรกุล  (  Kraikul  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลใหญ่   

ไกรคม  (  Kraikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมยิ่ง  

ไกรเชษฐ์  (  Kraichet  )  แปลว่า  พี่กล้าหาญ  

ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง  

ไกรพงษ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง  

ไกรพัฒน์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

ไกรภัสร์  (  Kraipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ไกรภัทร์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง  

ไกรวัจน์  (  Kraiwaj ,  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยิ่ง  

ไกรวัฒน์  (  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

ไกรเมธี  (  Kraimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

ไกรเมธา  (  Kraimeta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรอบคอบ  

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า   ผู้มีปัญญายิ่ง  

ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

ไกรรมย์  (  Krairom  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  น่าพึงใจยิ่ง  

ไกรรัฐ  (  Krairat  )  แปลว่า  บ้านเมืองใหญ่ยิ่ง  

ไกรฤทธิ์  (  Krairit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยิ่ง  

ไกรเลิศ  (  Krailers  )  แปลว่า  ผู้กล้าดียิ่ง  

ไกรวงศ์  (  Kraiwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง  

ไกรวงษ์  (  Kraiwong )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง  

ไกรพนัส  (  Kraipanas  )  แปลว่า  ป่าใหญ่ยิ่ง  

ไกรวนัส  (  Kraiwanas  )  แปลว่า  ป่าใหญ่ยิ่ง  

ไกรวัชร์  (  Kraiwach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรยิ่ง  

ไกรวารี  (  Kraiwaree  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำยิ่ง  

ไกรศักดิ์  (  Kraisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง  ,  ผู้มีอำนาจยิ่ง  

ไกรศิริ  (  Kraisiri  )  แปลว่า  ผู้มีความร่ำรวยยิ่ง  

ไกรสิทธิ์  (  Kraisit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จยิ่ง  

ไกรลักษณ์  (  Krailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

ไกรอรัญ  (  Kraiaran  )  แปลว่า  ป่าใหญ่ยิ่ง  

จิรไกร  (  Jirakrai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ยั่งยืน  

ถิรไกร  (  Thirakrai  )  แปลว่า  ผู้กล้าแข็งแรง  ,  แข็งแรงยิ่ง  

ธีรไกร  (  Teerakrai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญายิ่ง  

นันทไกร  (  Nantakrai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง  

พีรไกร  (  Peerakrai  )  แปลว่า  ผู้กล้ายิ่ง  

พุฒิไกร  (  Puttikrai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

วุฒิไกร  (  Wuttikrai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  

วีรไกร  (  Weerakrai  ,  Veerakrai  )  แปลว่า  ผู้กล้ายิ่ง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์