ชื่อที่มีคำว่า ธน หรือ ธนา

     ชื่อที่มีคำว่า  ธน  (  ทะนะ  หรือ  ทน  )  หรือ  ธนา   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ธนลดา  (  Tanalada  )  แปลว่า  เครือเถามีทรัพย์สิน  

ธนชนิกา   (  Tanachanika  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแม่  

ธนชนิดา  (  Tanachanida  )  แปลว่า  ทรัพย์สินพ่อ  

ธนทิชา  (  Tanaticha  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน  

ธนธิดา  (  Tanatida  ,  Tanathida  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีทรัพย์สิน  

ธนพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน  

ธนาทิพย์   (  Tanatip  ,  Tanathip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา  

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ  

ชุติธนา  (  Chutitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรือง  

ฐิติธนา  (  Thititana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินดำรงอยู่  

ธิติธนา  (  Tititana  ,Thititana  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีทรัพย์สิน  

ดุจธนา  (  Dujtana  )  แปลว่า  เหมือนมีทรัพย์สิน  

ประไพธนา  (  Prapaitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม  

ประภาธนา  (  Prapatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง  

พิมพ์ธนา  (  Pimtana  )  แปลว่า  รูปทรัพย์สิน  

เพ็ญธนา  (  Pentana   )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทรัพย์สิน  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ธน  ,  ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน  

ธนกุล  (  Tanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนกานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันเป็นที่รัก  

ธนกฤต  (  Tanakrit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินดี  

ธนกฤตย์  (  Tanakrit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีเกียรติ  

ธนณัฐ  (  Tananat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีทรัพย์สิน  

ธนณัฏฐ์  (  Tananat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีทรัพย์สิน  

ธนชัย  (  Tanachai  )  แปลว่า  ผู้มีชัยชนะและทรัพย์สิน  

ธนเชษฐ์  (  Tanachet  )  แปลว่า  พี่มีทรัพย์สิน  

ธนธร  (  Tanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน  

ธนธรณ์  (  Tanatorn  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน  

ธนลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน  

ธนพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนำสุขมาให้  

ธนพันธุ์  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนพงศ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนพงษ์  (  Tanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน  

ธนพิทยา  (  Tanapittaya  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้มีทรัพย์สิน  

ธนพิชญ์  (  Tanapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีทรัพย์สิน  

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีทรัพย์สิน  

ธนภัสร์  (  Tanapas  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง  

ธนภัทร์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเจริญ  

ธนพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ  

ธนวัฒน์  (  Tanawat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ  

จิรธนา  (  Jiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันยั่งยืน  

ธีรธนา  (  Teeratana  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีทรัพย์สิน  

ดนุธนา  (  Danutana  )  แปลว่า  ฉันมีทรัพย์สิน  

ถิรธนา  (  Thiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมั่นคง  

บุญธนา  (  Buntana  )  แปลว่า  ผู้มีความดีมีทรัพย์สิน  

ปิยะธนา  (  Piyatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันเป็นที่รัก  

ปิติธนา  (  Pititana  )  แปลว่า  การยินดีในทรัพย์สิน  

พีรธนา  (  Peeratana  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีทรัพย์สิน  

พุฒิธนา  (  Puttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ  

วุฒิธนา  (  Wuttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความเจริญ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ