ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ์

     ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ  หรือ  ณัฏฐ์  หรือ  ณัฏฐา  มีท้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ณัฏฐ์ทิชา  (  Natticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์นภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟ้า  

ณัฏฐ์นรี  (  Natnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์สุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์พธู  (  Natpatoo  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐ์พจี  (  Natpajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์    

ณัฏฐ์ผกา  (  Natphaka  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกไม้  

ณัฏฐ์พิมล  (  Natpimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ณัฏฐ์วิมล  (  Natwimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ณัฏฐ์ประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

ณัฏฐ์ประภา  (  Natprapa  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

ณัฏฐานาฏ  (  Nattanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐารัตน์  (  Nattarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ณัฏฐาลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์  

ณัฏฐาสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ณัฏฐาอร  (  Nattaorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมพ์ณัฏฐ์  (  Pimnat  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์  

เพ็ญณัฏฐ์  (  Pennat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

เพียงณัฏฐ์  (  Piangnat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ดุจณัฏฐ์  (  Dujnat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

ปานณัฏฐ์  (  Pannat  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

สุชาณัฏฐ์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี  

สุดาณัฏฐ์  (  Sudanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

อำไพณัฏฐ์  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ณัฏฐกุล  (  Nattakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

ณัฏฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์  

ณัฏฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ณัฏฐภัสร์  (  Nattapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  ,  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ณัฏฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก  

ณัฏฐภาคย์  (  Nattapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้โชคดี  

ณัฏฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

ณัฏฐวัจน์  (  Nattawaj  ,  Nattawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์  

ณัฏฐชัย (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ณัฏฐนาท  (  Nattanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง  

ณัฏฐ์ธนา  (  Nattana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนักปราชญ์  

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  

ชุติณัฏฐ์  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง  

ชัยณัฏฐ์  (  Chaiyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ณณัฏฐ์  (  Nanat  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นนักปราชญ์  

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา  

นนทณัฏฐ์  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

นันทณัฏฐ์  (  Nantanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

นราณัฏฐ์  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

นิธิณัฏฐ์  (  Nitinat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์   

ปิยะณัฏฐ์  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  

วีรณัฏฐ์ (  Weeranat  ,  Veeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า  

สุธีณัฏฐ์  (  Suteenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด  

สิทธิณัฏฐ์  (  Sittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ  

สุทธิณัฏฐ์  (  Suttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง  

อมรณัฏฐ์  (  Amornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์