ชื่อที่มีคำว่า นิ

        ชื่อที่มีคำว่า  นิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

นิลุบล  (  Nilubol  ,  Nilubon  )  แปลว่า  บัวขาบ  

นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  พลอยสีคราม  

นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน  ,  หมดจด  

นิรชร  (  Nirachorn  )  แปลว่า  เทวดา  ,  ไม่มีความแก่  

นิรชรา  (  Nirachara  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  นางอัปสร  ,  กระแสน้ำ  

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  รัศมี  

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ  

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีเป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

นิกร  (  Nikorn   )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก  

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  ตำบล  ,  หมู่บ้านใหญ่  

นิติ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  กฎหมาย  ,  แบบแผน  

นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  อุทาหรณ์  

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์   

นินาท  (  Ninat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง  

นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า  เรื่องที่แต่งขึ้น  

นิพันธ์  (  Nipan  )  แปลว่า  เรื่องที่แต่งขึ้น  

นิพัทธ์  (  Nipat  )  แปลว่า  เนืองๆ  ,  เสมอ  

นิยม  (  Niyom  )  แปลว่า  ชอบ  ,  นับถือ  

นิรมาน  (  Niraman  )  แปลว่า  ไม่ถือตัว  

นิรัติศัย  (  Nirattisai  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง  

นิรันดร  (  Nirandon  )  แปลว่า  เสมอ  

นิวัฒน์  (  Niwat  )  แปลว่า  กลับ   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ