ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนา มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชน  (  Chon  or  Chana  )  แปลว่า  คน  

ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน  

ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,   นางงาม

ชนาสินี  (  Chanasinee  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,  นางงาม 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชนาพันธุ์  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

ชนามณี   (  Chanamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ,  ผู้เป็นดั่งเพชร

ชนาทิพย์  (  Chanatip  ,  Chanathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา  

ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ชนานันท์  (  Chananan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  

ชนานาฏ  (  Chananat  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  

ชนานาถ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง  

ชนานุช  (  Chananuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง  

ชนาเนตร  (  Chananet  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา  

ชนาภัสร์  (  Chanapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  ผู้มีแสงสว่าง  

ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  

ชนามาส  (  Chanamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งจันทรา 

ชนามาศ  (  Chanamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งทอง  

ชนากาญจน์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งทอง  

ชนาพัชร์  (  Chanapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเพชร  

ชนาวัลย์  (  Chanawal  ,  Chanawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชนาวรรณ  (  Chanawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ดนุชนา  (  Danuchana  )  แปลว่า  ฉันเป็นคน  

ชุติชนา  ( Chutichana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  

ฐิติชนา  (  Thitichana  ,  Titichana  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

ณชนา  (  Nachana  )  แปลว่า  ที่คน  

ดุจชนา  (  Dujchana  )  แปลว่า  เหมือนคน  

บุญชนา  (  Bunchana  )  แปลว่า  คนดี  

ปิยะชนา  (  Piyachana  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

พิมพ์ชนา  (  Pimchana  )  แปลว่า  รูปคน  

พิศชนา  (  Pischana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  นางงาม

พิมลชนา  (  Pimolchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  นางงาม  

พิสุทธิชนา  (  Pisuttichana  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์  

พิศุทธิชนา  (  Pisuttichana  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์  

ศศิชนา  (  Sasichana  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งจันทรา 

ศุภชนา  (  Supachana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

โศภิตชนา  (  Sopitchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  นางงาม  

สุทธิชนา  (  Suttichana  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

อนงค์ชนา  (  Anongchana  )  แปลว่า  นางงาม  

อมรชนา  (  Amornchana  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้ยั่งยืน  

อรชนา  (  Ornchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  นางงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์