ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนิษฐา  (  Kanitta  , Kanista  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิษฐากานต์  (  Kanistakan ,  Kanittakan  )   แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิฎฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิฏฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  

กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  

กิตติญา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  

เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  

เกตุกนก  (  Ketkanok  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งทอง  

ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิษฐากานต์  (  Khanistakan  ,  Khanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ขนิฎฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ขนิฏฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม   ,  เขียวสด  

คณิตา  (  Kanita  )  แปลว่า  การคำนวณ  

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม  

จินตนา  (  Jintana  )  แปลว่า  ความคิด  

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นรูปดวงจันทร์  

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  

ชนิกาพัณณ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  

ชนิดาพัณณ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งพ่อ  

ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่  

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์  

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

เฌอ  (  Cher  )  แปลว่า  ต้นไม้  

ฐิติมา  (  Thitima  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

ณชนิกา  (  Nachanika  )  แปลว่า  ที่แม่  

ณชนิดา  (  Nachanida  )  แปลว่า  ที่พ่อ  

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ณัฐสินี  (  Natsinee)  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก  

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง  

ดนุนาถ  (  Danunat  ,  Danunath  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่พึ่ง  

ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

ต้องตา  (  Tongta  )  แปลว่า  ถูกใจ  

ทักษิณา  (  Taksina  )  แปลว่า  ทานเพื่อผลอันเจริญ  

ธนามณี  (  Tanamanee  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเพชรพลอย

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  

ธิดาพัณณ์  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

ธนธิดา  (  Tanatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีทรัพย์ สิน  

ธิติมา  (  Thitima  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มเอิบ ,  ผู้มีปัญญา  

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง  ,  น้อง  ,  น้องหญิง  

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า  

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  

นงนิภา  (  Nongnipa  )  แปลว่า  เสมอนาง  

นงนิธิ  (  Nongniti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์นาง  

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  

นิศามณี  (  Nisamanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เพชรแห่งราตรี  

นุชนาถ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง  

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน  (  ลุกของลูก  )  

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  (  ลูกของหลาน  )  

ปานชนิกา  (  Panchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา  

เบญจมาศ  (  Benjamas  )  แปลว่า  ดอกเบญจมาศ  

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  

ผกาพัณณ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกไม้  

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  

ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด  

พณิชา  (  Panicha  )  แปลว่า  พณิช  ,  ผู้ค้าขาย  

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  วนิดา  ,  หญิงสาว  

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พะงา  (  Panga  )  แปลว่า  นางงาม  

พิมพ์พันธุ์  (  Pimpan  )  แปลว่า  แบบตระกูล  

พิมพ์ชนิกา (  Pimchanika  )  แปลว่า  แบบแม่  

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  แบบพ่อ  

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้  

พิมพ์กนิษฐ์  (  Pimkanis  ,  Pimkanit  )  แปลว่า  รูปน้อง  ,  แบบน้อง  

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  งาม  

พิมพ์พิชญ์  (  Pimpich  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิศุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

มัลลิกา  (  Manlika  ,Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  

มาณวิกา    (  Manwika  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  วัยรุ่น  

มณี  (  Manee)  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า  

มณีณัฐ  (  Maneenat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

มณีณัฏฐ์  (  Maneenat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา  

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ซึ่งมีกระต่าย  คือ  ดวงจันทร์  

ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม  

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิษฐ์   (  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง , ดียิ่ง  

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  นาง  

สุจิ  (  Suji  )  แปลว่า  หมดจด  

สุจิมา  (  Sujima  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  ผ่องใส  

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุุณัฏฐา  (  Sunatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุมนัส  (  Sumanas  )  แปลว่า  ใจงาม  

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  

อนัตตา  (  Anatta  )  แปลว่า  ไม่ไช่ตัวตน  

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง  

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหิน สีเหลืองใส  

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง  ,  เช้าตรู่  

อุมา  (  Uma  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์