ชื่อที่มีคำว่า ญา หรือ ยา

        ชื่อที่มีคำว่า ญา หรือ ยา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

ญาดาวัลย์  (  Yadawal  , Yadawan  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  

สุญาดา  (  Suyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

สิริญาดา  (  Siriyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  

ญาณีภรณ์  (  Yaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์    

สิริญาณี  (  Siriyanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม  

ศศิกัญญา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  

อรัญญา  (   Aranya  )  แปลว่า  ป่า  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม  

สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ  

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  , กิริยาที่ควรประพฤติ  

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  ความประพฤติ ,  กิริยาที่ควรประพฤติ  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกสาว  , ลูกผู้หญิง 

ดุลยา  (  Dunlaya  )  แปลว่า  ความเท่ากัน  ,  เสมอกัน  

บุษยา  (  Butsaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

รัถยา  (  Ratthaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

มัศยา  (  Matsaya  )  แปลว่า  ปลา  

วัลยา  ( Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  

สวรรยา  (  Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ  

อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  

อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ 

อาทิตยา  (  Artitaya  , Atitaya )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  ดวงตะวัน  

อารยา  (  Arraya  ,  Araya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้  

ปราชญา  (  Pradchaya , Prachya )  แปลว่า ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์  

ปรัชญา  (  Prachya  )  แปลว่า  วิชาว่าด้วยหลักความรู้และความจริง  

ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  กำหนดขั้นความรู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัย ,  ความกำหนดรู้  

ไชยา  (  Chaiya  )  แปลว่า  เจริญกว่า  

พิชญา  (   Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ข้อตกลงกัน  ,  ความเข้าใจ  

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

สัตยา  (  Sattaya  )  แปลว่า  คำสัญญา , จริง , ความซื่อตรง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์