พิ ชื่อผู้หญิง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง  

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ  

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม , ผ่องใส ,  หมดจด  

พิมลกานต์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

พิมลจิตต์  (  Pimoljit  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

พิมลจิต  (  Pimoljit  ) แปลว่า  ผู้มีใจงาม 

พิมลณัฐ  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลณัฏฐ์  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลทิพย์  (  Pimoltip  ,  Pimolthip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

พิมลลักษณ์  (  Pimollak  , Pimonlak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิมลธิดา  (  Pimoltida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  

พิมลลดา  (  Pimollada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

พิมลผกา  (  Pimolphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  

พิมลรัตน์  (  Pimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม  

พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิมลพิชญา  (  Pimolpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิมลพัชร์  (  Pimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  

พิไลทิพย์  (  Pilaitip  ,Pilaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

พิไลพัชร์  (  Pilaipach )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

พิไลญดา  (  Pilaiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

พิไลภัสรา  (  Pilaipassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า ความเพียร ,  ความกล้า   

พิริยาณี  (  Piriyanee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเพียร

พิศุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม  

พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งาม  

ขวัญพิมล  (  Khwanpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  

พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  

พักตร์พิมล  (  Pakpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

สิริพิมล  (  Siripimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม  

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงใจ 

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

พิมพ์พิไล  (  Pimpilai  )  แปลว่า  รูปงาม  

เพ็ญพิไล  (  Penpilai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์