ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพ็ญ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพ็ญ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มไปด้วย  

เพ็ญกมล  (  Penkamol  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกบัว  

เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม  

เพ็ญประภา  (  Penprapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชรพลอย  

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย 

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  

เพ็ญทิพา  (  Pentipa  )  แปลว่า  เต็มวัน  

เพ็ญทิวา  (  Pentiwa  ,  Pentiva  )  แปลว่า  เต็มวัน  

เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกผู้หญิง  

เพ็ญดารา  (  Pendara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดวงดาว  

เพ็ญดาริกา  (  Pendarika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดวงดาว  

เพ็ญนภา  (   Pennapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเกียรติ  ,  เต็มไปด้วยโชคดี  

เพ็ญภัสร์  (  Penpas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

เพ็ญภัสรา  (  Penpassara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง  

เพ็ญพิมล   (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

เพ็ญวิมล  (  Penwimol  ,  Penvimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  

เพ็ญพิชญา  (  Penpitchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

เพ็ญทิพย์  (  Pentip  ,  Penthip  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเป็นของเทวดา 

เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ  

เพ็ญหทัย  (  Penhatai  )  แปลว่า  เต็มใจ  

เพ็ญวัลยา  (  Penwanlaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย 

เพ็ญวิภา  (  Penwipa  ,  Penvipa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงดงาม  

เพ็ญศศินา  (  Pensasina  )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ