ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พีระ

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พีร  หรือ  พีระ  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก  

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า  

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า  

พีรเชษฐ์  (  Peerachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า  ,  พี่ผู้เพียร   

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร  

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร  

พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  

พีรนันท์  (  Peeranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้เพียร  ,  ความยินดีแห่งผู้กล้า  

พีรนาท  (  Peeranat  )  แปลว่า  ความบันลือแห่งผู้กล้า  

พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  ,  ความเจริญแห่งผู้เพียร  

พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  ,  ความเจริญแห่งผู้เพียร  

พีรพันธุ์  (  Peerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  ,  เชื้อสายผู้เพียร  

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรพงษ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  

พีรภัสร์  (  Peerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า  ,  แสงสว่างแห่งผู้เพียร  

พีรภัทร์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  

พีรภาคย์  (  Peerapak  )  แปลว่า  ผู้กล้าโชคดี  ,  ผู้เพียรโชคดี  

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  เกียรติคุณแห่งผู้กล้า  ,  เกียรติคุณแห่งผู้เพียร  

พีรยุทธ์  (  Peerayut  )  แปลว่า  สงครามแห่งผู้กล้า  

พีรวนัส  (  Peerawanas  )  แปลว่า  ป่าแห่งผู้กล้า  

พีรวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  ,  ความเจริญแห่งผู้เพียร  

พีรสิทธิ์  (  Peerasit  )  แปลว่า  ความสำเร็จแห่งผู้เพียร  ,  ความสำเร็จแห่งผู้กล้า  

พีรอมร  (  Peeraamorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าไม่ตาย  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ