วิ ชื่อผู้หญิง

      วิ  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิมล  (  Wimol ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิมลลักษณ์  (  Wimollak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

วิมลภรณ์  (  Wimolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม  

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม  

วิภา  (  Wipa , Vipa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  ความงดงาม  

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงดงาม  

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงดงาม  

วิภาลักษณ์  (  Wipalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม  

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง  

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee   )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  

วิไล  (  Wilai  , Vilai )  แปลว่า  งาม  

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  

วิไลพัชร์  (  Wilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  

ดุจวิมล  (  Dujwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์  , งาม

พรวิมล  (  Pornwimol  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้  

เพ็ญวิมล  (  Penwimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม

เพียงวิมล  (  Piangwimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์    

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม  

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  บริสุทธิ์แท้  

อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม  

ดุจวิภา  (  Dujwipa  )  แปลว่า  ความสว่าง  

เพียงวิภา  (  Piangwipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  

เพ็ญวิภา  (  Penwipa  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงดงาม

ชุติวิภา  (  Chutiwipa  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความสว่าง 

สิริวิภา  (  Siriwipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความงดงาม  

ศศิวิภา  (  Sasiwipa  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางงาม  

ดุจวิไล  (  Dujwilai  )  แปลว่า  งาม  

เพียงวิไล  (  Piangwilai  )  แปลว่า  งาม  

เพ็ญวิไล  (  Penwilai  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ