ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ถิร ( ถิระ )

        ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ถิร  (  ถิระ  )  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น

ถิรกานต์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแข็งแรง  

ถิรวัฒน์  (  Thirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มั่นคง 

ถิรพัฒน์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง  

ถิรภัทร์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแข็งแรง  

ถิรกุล  (  Thirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  

ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  

ถิรพงษ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  

ถิรเกียรติ  (  Thirakiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่มั่นคง  

ถิรเกียรติ์  (  Thirakiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่มั่นคง  

ถิรณัฐ  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้แข็งแรง  

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้แข็งแรง  

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง 

ถิรเชษฐ์  (  Thirachet  ,  Thiraches  )  แปลว่า  พี่ผู้แข็งแรง  

ถิรชัย  (  Thirachai  )  แปลว่า  การชนะที่มั่นคง  

ถิรไชย  (  Thirachai  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงเจริญกว่า  

ถิรชาญ  (  Thirachan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงคล่องแคล่ว  

ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง  

ถิรธนา  (  Thiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมั่นคง  

ถิรนันท์  (  Thiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันมั่นคง  

ถิรนาท  (  Thiranat  )  แปลว่า  ผู้มีความบันลือที่มั่นคง  

ถิรมนัส  (  Thiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง  

ถิรเมธี  (  Thirametee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  

ถิรยศ  (  Thirayos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันมั่นคง  

ถิรรัฐ  (  Thirarat  )  แปลว่า  บ้านเมืองมั่นคง  

ถิรวุฒิ  (  Thirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มั่นคง  

ถิรศักดิ์  (  Thirasak  )  แปลว่า  ผู้มีฐานะมั่นคง  

ถิรสิทธิ์  (  Thirasit  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงมีความสำเร็จ  

ถิรอมร  (  Thiraamorn  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงไม่ตาย  ,  ผู้มีความมั่นคงอันยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์