ชื่อชาย และ หญิง ที่มีคำแปลเหมือนกัน

      ชื่อผู้ชาย  และ  ชื่อผู้หญิง ที่มีคำแปลหรือมีความหมายเหมือนกัน  มีดังนี้  อาทิเช่น 

กมล  (  Kamol ,  Kamon )  และ  กมลา (  Kamala  )  แปลว่า  บัว , หัวใจ , ใจ 

กนิษฐ์  (  Kanit  , Kanis  )  และ  กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า น้อง

กานต์  (  Kan  )  และ  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กฤตย์  (  Krit  )  และ  กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ 

กุสุม  (  Kusum  )  และ กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ดอกคำ  

ขนิษฐ์  (  Khanit , Khanis  )  และ  ขนิษฐา  (  khanitta  ,  Khanista  )  แปลว่า  น้อง  

คณิต  (  Kanit  )  และ  คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การนับ  ,  วิชาคำนวณ 

จงกล  (  Jongkol  )  และ  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว  

จันทร์  (  Jan  )  และ  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

จันทน์  (  Jan  )  และ  จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม , ไม้พุ่มดอกหอม 

จิตต์  (  Jit  )  และ  จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต  

จิตร  (  Jit  )  และ  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

จินต์  (  Jin  )  และ  จินตา  (  Jinta  )  แปลว่า  คิด  

ชุติ  (  Chuti  )  และ  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง  

ณัฏฐ์  (  Nat  )  และ  ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

ฐิติ  (  Thiti  ,  Titi  )  และ  ฐิติมา  (  Thitima  ,  Titima  )  แปลว่า  การดำรงอยู่  ,  ผู้ดำรงอยู่  

ดรุณ  (  Darun  )  และ  ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  วัยรุ่น 

ทัศน์  (  Tas  ) และ  ทัศนา  (  Tassana  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  และ  ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  

ทิว   (  Tiw  ,  Thiw  )  และ  ทิวา  (  Thiwa  ]  Tiwa  )  แปลว่า  วัน  

ทิช  (  Tich  ,  Thich  )  และ  ทิชา  (  Thicha  ,  Ticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก  

ธิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  และ  ธิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคง  

บัณฑิต  (  Bandit  )  และ  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์  

ปราณ  (  Pran  )  และ  ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  สิ่งมีชีวิต  

พฤกษ์  (  Pruk  )  และ  พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้  

พนา  (  Pana  )  และ  พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า  

พจน์  (  Poj  )  และ  พจนี  (  Potjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

พิจิตร  (  Pijit  )  และ  พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  

พิริยะ  (  Piriya  )  และ  พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

พิสุทธิ์  (  Pisut  )  และ  พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

พัชระ  (  Patchara  )  และ  พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร  

พัลลภ  (  Panlop  ,  Pallop  )  และ  พัลลภา  (  Panlapa  ,  Pallapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท  

ภัทร์  (  Pat  )  และ  ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  

ภัสสร์  (  Pas  )  และ  ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  

มยูร  (  Mayoon  )  และ  มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูง  

รัตน์  (  Rat  )  และ  รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ของประเสริฐ  

ลักษณ์  (  Lak  )  และ  ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  สิ่งที่แสดงรูปร่างของวัตถุ  ,  ผู้มีลักษณะดี 

วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  และ  วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

วัชระ  (  Watchara  )  และ  วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  

วัชรินทร์  (  Watcharin  )  และ  พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า  เพชรพระอินทร์  

วนา  (  Wana  )  และ  วนาลี  (  Wanalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า  

วรรณ  (  Wan  )  และ  วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชนิด  

วรุณ  (  Warun  )  และ  วรุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน  

วิจิตร  (  Wijit  )  และ  วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งาม  

วิริยะ  (  Wiriya  )  และ  วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร  

วัลลภ  (  Wanlop  ,  Wallop  )  และ  วัลลภา  (  Wanlapa  ,  Wallapa  )  แปลว่า  คนโปรด  ,  คนสนิท  

วาทิน  (  Watin  )  และ  วาทินี  (  Watinee  )  แปลว่า  ผู้เล่นดนตรี  

วิชิต  (  Wichit  )  และ  วิชิตา  (  Wichita  )  แปลว่า  ความชนะ  

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  และ  วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

ศศิน  (  Sasin  )  และ  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

สโรช  (  Saroch  )  และ  สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

สาธิต  (  Satit  )  และ  สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  แสดงให้เห็น  ,  สำเร็จ  

สุนทร  (  Suntorn  )  และ  สุนทรี  ( Suntree  )  แปลว่า  งาม  

สุนันท์  (  Sunan  )  และ  สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  

อรุณ  (  Arun  )  และ  อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น  

อมร  (  Amorn  )  และ  อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  ผู้ไม่ตาย  

อรัญ  (  Aran  )  และ  อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  

อริยะ  (  Ariya  )  และ  อริยา  (  ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ