ชื่อที่มีความหมายหรือมีคำแปลว่า กลางคืน

      ชื่อที่มีความหมายว่า  กลางคืน  หรือ  เวลาค่ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

นิศาภัสร์  (  Nisapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งราตรี 

นิศามณี  (  Nisamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  

นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งราตรี  

นิศาวัลย์  (  Nisawal ,  Nisawan  )  แปลว่า ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี  

นิศาวัลยา  (  Nisawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี  

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  

รุจิรัชนี  (  Rujiratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี  

สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี  

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  

รัตติลดา  (  Rattilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

ราตรี  (  Ratree   )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  

ราตรีกุล  (  Ratreekul  ,  Ratreekun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเวลาค่ำ  

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทร์  

สกาวมาส  (  Sakaomas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ขาว  

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  

รัตติกานต์  (  Rattikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  

รัตติพงศ์  (  Rattipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

รัตติพงษ์  (  Rattipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี  

รัตติภัส  (  Rattipas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งราตรี  

รัตติภัสร์  (  Rattipas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งราตรี  

รัตติณัฐ  (  Rattinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์แห่งราตรี  

รัตติณัฏฐ์  (  Rattinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์แห่งราตรี  

สนธยา  (  Sontaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ