ชื่อผู้ชายวันพุธกลางคืน

      ชื่อผู้ชายวันพุธกลางคืน  มีดังนี้ อาทิเช่น  

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กรกฎ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  กลุ่มดาวรูปปู  

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  กลุ่มดาวรูปปู 

การุณย์  (  Karun  )  แปลว่า  ความกรุณา  

กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น  

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ

กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง  

การย์  (  Kan  )  แปลว่า  งาน  ,  หน้าที่  

โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระเรียน  

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  ชำนาญ  

โกศล  (  Koson  )  แปลว่า  ฉลาด  

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง ,  กล้า  , ชื่อต้นไม้ 

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป   

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การนับ  ,  วิชาคำนวณ  

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี ,  ความเจริญ ,  ความมีใจอยู่กับตัว  

คชินทร์   (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง  

คเชนทร์  (  Kachen  )  แปลว่า  พญาช้าง

ครรชิต  (  Kanchit  )  แปลว่า  กึกก้อง  

คะนอง  (  Kanong  )  แปลว่า  ลำพอง  ,  คึก  

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี  

โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง  

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืนนาน  

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  

ชนาชัย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ  

ชาญชัย  (  Chanchai  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ  ,  ผู้คล่องแคล่วชนะ 

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น  ,  ระวัง  

ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ชาญ ,  รู้  ,  ว่องไว 

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ๋  

ไชยา  (  Chaiya  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เจริญกว่า  

เชษฐา  (  Chettha  ,  Chetta  )  แปลว่า  พี่

ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่  

ฐิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่  

ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ชูไว้  

ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก 

ธีรณัฐ  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มั่นคง  

ธิติณัฐ  (  Titinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

ธิติณัฏฐ์  (  Titinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความงาม , เกียรติยศ  

ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้    

เยื้อง  (  Yuang  )  แปลว่า  ไม่ตรง  

โยธิน  (  Yotin  )  แปลว่า  ทหาร , นักรบ 

ยุวนันท์   (  Yuwanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  

รังสฤษฏ์  (  Rangsarit  )  แปลว่า  สร้าง  ,  แต่งตั้ง  

รังสรรค์  (  Rangsan  )  แปลว่า  สร้าง  ,  แต่งตั้ง

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

ล้ำเลิศ  (  Lamlers  )  แปลว่า  ดียิ่ง  

วทัญญู  (  Watanyoo  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  

วนัส  (  Wanas  )  แปลว่า  ป่า  

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร  

วิชัย  (  Wichai  )  แปลว่า  ความชนะ  

วิชิต  (  Wichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว  

วิทยา  (  Wittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  

วุฒิ  (  Wut  )  แปลว่า  ความเจริญ  

ศตวรรษ  (  Satawat  ,  Satavas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี  

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง  

สถาวร  (  Sataworn  )  แปลว่า  มั่นคง  

สราญ  (  Saran  )  แปลว่า  ความสนุก  ,  เพลิดเพลิน  

สวัสดิ์  (  Sawat  ,  Savas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง  

สายัณห์  (  Sayan  )  แปลว่า  เวลาเย็น 

สุธา  (  Suta  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  

สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี 

สุวัจน์  (  Suwat  , Suwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวัฒน์  (  Suwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศัย  (  Adjsai  )  แปลว่า  เลิศ , ประเสริฐ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ