ชื่อผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน

       ชื่อผู้หญิงเกิดวันพุธกลางคืน  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า  

กรรณิการ์  (  Kannika )  แปลว่า  พันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง 

กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งทอด้วยเส้นทองหรือไหมทอง  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  สาวน้อย  ,  นางงาม  ,  ผู้หญิง  

กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว 

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง ,  ทองคำ  

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐา (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด  

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง 

คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ ,  การนับ  

เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

จงกลนี   (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว  

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ  

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

จินดา  (  Jinda  )  แปลว่า  ความคิด  

จินตนา  (  Jintana  )  แปลว่า  ความคิด  

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน  

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน  

จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม  

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชร  ,  มีดแก้ว  

จิตติญา  (  Jittiya  )  แปลว่า  ความฉลาด  

ชลิตา  (  Chalita  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้ววิเศษมีรัศมีรุ่งเรือง  ,  เพชรน้ำหนึ่ง  

ฐิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  การดำรงแห่งนักปราชญ์  

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง  

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาวรุ่น 

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ  

ถาวร  (  Thaworn  )  แปลว่า  มั่นคง  

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า นางงาม  

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  น้องสาว  

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

นาฏยา  (  Nattaya  )  แปลว่า  การแสดงละคร , การเต้นรำ

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  

โนรี  (  Noree  )  แปลว่า  นกที่มีรูปร่างเหมือนนกแก้วขนมีสีแดง  

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  นางงาม  

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สวยที่สุด  

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  

รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  แสง  ,  ความงาม  

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้  

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ 

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม  

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  ,  ผง  

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  

สุวัจนี   (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดี  

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า ไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกสีขาวกลิ่นหอมเย็น  

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์  

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาดอกหอม 

เสาวลักษณ์ (  Souwalak  )  แปลว่า  งาม  ,  ผู้มีลักษณะดี 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น  

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ  

อิงอร  (  Ingorn  )  แปลว่า  เคล้าเคลีย 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์