ชื่อผู้ชายที่อ่านออกเสียงว่า ทอน

         ชื่อผู้ชายที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  ทอน  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

วงศธร  (  Wongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  

ชนาธร  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้  

ชัยธร  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งการชนะ  

ไชยธร  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งความเจริญกว่า 

ชุติธร  (  Chutitorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง  

ฐิติธร  (  Thititorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ซึ่งการรักษาไว้  

ถิรธร  (  Thiratorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ที่มั่นคง  

ทิชาธร  (  Tichatorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ของชีวิต  

ธีรธร  (  Teeratorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ของนักปราชญ์  

นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

พนาธร  (  Panatorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งป่า  

พีรธร  (  Peeratorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งผู้กล้า  

พุฒิธร  (  Puttitorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่ง

วีรธร  (  Weeratorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งผู้กล้า  

วนาธร  (  Wanatorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งป่า  

ชัยธรณ์  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งการชนะ 

ไชยธรณ์  (  Chaiyatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งความเจริญกว่า  

ชุติธรณ์  (  Chutitorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง  

ฐิติธรณ์  (  Thititorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งดวงตะวัน  

ถิรธรณ์  (  Thiratorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ที่มั่นคง  

ทิชาธรณ์  (  Tichatorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ของชีวิต  

ธีรธรณ์  (  Teeratorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ของนักปราชญ์  

นราธรณ์  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

พีรธรณ์  (  Peeratorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งผู้กล้า  

พุฒิธรณ์  (  Puttitorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่ง 

วุฒิธรณ์  (  Wuttitorn  )  แปลว่า  การดำรงไว้ซึ่งความเจริญ  

ภาสธรณ์  (  Passatorn  )  แปลว่า  แสงตะวัน  

รพีธรณ์  (  Rapeetorn  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งดวงตะวัน  

รวีธรณ์  (  Raweetorn  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งดวงตะวัน  

ฤทธิธรณ์  (  Rittitorn  )  แปลว่า  อำนาจแห่งดวงตะวัน  

สุนทร  (  Suntorn  )  แปลว่า   งาม , ดี  

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  

โสทร  (  Sotorn  ,  Soetorn  )  แปลว่า  พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน  

อาทร  (  Artorn  )  แปลว่า  ความเอาใจใส่  ,  ความเอื้อเฟื้อ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ