ชื่อที่มีคำว่า พิสุทธิ หรือ พิศุทธิ

     ชื่อที่มีคำว่า  พิสุทธิ  หรือ  พิศุทธิ  ทั้งสองคำนี้  แปลเหมือนกัน  และใช้  ส

หรือ ศ  แทนกันได้   มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พิสุทธิณี   (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิศุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิณีย์  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิศุทธิณีย์  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  ผู้ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์

พิสุทธิกัลยา  (  Pisuttikanlaya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิกันยา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิกัญญา  (  Pisuttikanya  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิกาญจน์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์

พิสุทธิชล  (  Pisuttichol  )  แปลว่า  น้ำสะอาด

ธารพิสุทธิ์  (  Tanpisut  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด

พิสุทธิธารา  (  Pisuttitara  )  แปลว่า  สายน้ำที่สะอาด

พิสุทธิสุดา  (  Pisuttisuda  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  ) แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด

ทิพย์พิสุทธิ์  (  Tippisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เป็นของเทวดา

พิสุทธินาฏ  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด

พิสุทธิลดา  (  Pisuttilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด

พิสุทธิผกา  (  Pisuttiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้อันหมดจด

พิสุทธิมณี  (  Pisuttimanee  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิสุทธิจรัส  (  Pisuttijaras  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งความดี

พิสุทธิเดช  (  Pisuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันหมดจด

พิสุทธิชัย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่หมดจด

พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อผู้บริสุทธิ์

พงษ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

พิสุทธิพงศ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันบริสุทธิ์

พิสุทธิพงษ์  (  Pisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันบริสุทธิ์

พิสุทธิพันธุ์  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันบริสุทธิ์

พิสุทธิกุล  (  Pisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

พิสุทธิฤทธิ์  (  Pisuttirit  )  แปลว่า  อำนาจอันบริสุทธิ์

พิสุทธินันท์  (  Pisuttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่หมดจด

พิสุทธิกานต์  (  Pisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ