ตั้งชื่อตามวันเกิด

    ตั้งชื่อเล่น และชื่อจริงตามสีวันเกิด  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อวันจันทร์

นวล  (  Nuon  . Nuol )  แปลว่า  สีนวล,  ผิวผ่องเป็นยองใย

นวลสมร  (  Nuolsamorn )  แปลว่า นางงามผุดผ่อง

นวลอนงค์  (  Nuolanong  )  แปลว่า  นางงาม

ขวัญกมล  (  Khwankamol )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

นวลลออ  (  Nuollaor  )  แปลว่า นางงามผุดผ่อง

  ชื่อวันอังคาร

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  สีชมพู

ชมพูนุท (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนืี้อเก้า

ชิตาภรณ์  (  Chitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้ชนะแล้ว

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า เครืี่องประดับอันรุ่งเรือง

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครืี่องประดับอันรุ่งเรือง

  ชื่อวันพุธกลางวัน

กรีน  (  green  )  แปลว่า  สีเขียว

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า พลอยสีเขียว

แพรมรกต  (  Praemorrakot  )  แปลว่า  ผ้าแพรมรกต

มณีมรกต  (  Maneemorrakot  )  แปลว่า  แก้วมรกต

แพรวมรกต  (  Praeomorrakot  )  แปลว่า  มรกตน้ำแวววาว

  ชื่อวันพุธกลางคืน

นิล  (  Nin . Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิลเนตร  (  Nilnet )  แปลว่า  ดวงตาดำดั่งนิล

นิลวลัย  (  Nilwalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีดำ

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า ดาว

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ดุจนิล  (  Dujnil  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีดำ

  ชื่อวันพฤหัสฯ

ส้ม  (  Som  )  แปลว่า  สีส้ม  ,  ผลไม้ชนิดหนึ่ง

สิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

สิริวิภา  (  Sirivipa,  Siriwipa  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง

พัชรมณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  แก้วเพชร

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้มีความแตกต่าง

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

  ชื่อวันศุกร์

ฟ้า  ( Fa  )  แปลว่า  สีฟ้า

ดุจนภา  (  Dujnapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า,  ดั่งท้องฟัา

ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

ชไมกานต์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งามยิ่ง

เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า

  ชื่อวันเสาร์

ไวโอเร็ต  (  Violet  )  แปลว่า  สีม่วง

มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  งาม

กฤติยา  (Krittiya  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งาม

สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามยิ่ง

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

วาสนา  (  Vassana  )  แปลว่า  ความเจริญ

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า   นางผู้เป็นใหญ่

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  บัว

นลินี  (  Nalinee )  แปลว่า  บัว

ภัสสรา (  Passara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

 ชื่อวันอาทิตย์

แดง  (  Daeng  )  แปลว่า  สีแดง

ดุจดารา  (  Dujdara  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดุจตะวัน  (  Dujtawan  )  แปลว่า  ดั่งดวงอาทิตย์

รุ้งลาวัณย์ (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

วรธิดา  (  Worratida,  Vorratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

วราภัค  (  Warapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีเลิศ

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์