ชื่อที่มีคำว่า ชีระ

      ชื่อที่มีคำว่า  ชีระ  ,  ชีร  ,  ชีรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

สุชีรา  (  Sucheera  )  แปลว่า  เก่งดี  ,  ว่องไวดี

ชีราภรณ์  (  Cheeraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่เก่าแก่  ,

ผู้มีความเก่งเป็นเครื่องประดับ

สุชีราภรณ์  (  Sucheeraporn  )  แปลว่า  ความงามของเครื่องประดับที่เก่าแก่  ,  ผู้มีความเก่งเป็นเครื่อง

ประดับที่ดี

สุชีราทิพย์  (  Sucheeratip  )  แปลว่า  เก่งดีเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชีระ  (  Cheera  )  แปลว่า  แก่คร่ำ  ,  เก่าแก่  ,  ชำรุด  ,  ว่องไว  , เก่ง  เชี่ยว

ชีรณัฐ  (  Cheeranut  )  แปลว่า  นักปราชญ์เก่ง

ชีรณัฏฐ์  (  Cheeranut  )  แปลว่า  นักปราชญ์เก่ง

สุชีระณัฐ  (  Sucheeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เก่งดี

สุชีระณัฏฐ์  (  Sucheeranat  )  แปลว่า  นักปราชณ์เก่งดี

ชีรชาญ  (  Cheerachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วว่องไว

ชีระชาญ  (  Cheerachan  )  แปลว่า  ผู้แคล่วคล่องว่องไว

สุชีระชาญ  (  Sucheerachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วว่องไวดี

สุชีรชาญ  (  Sucheerachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วว่องไวดี

ชีระชาติ  (  Cheerachat  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  ,   ตระกูลเก่าแก่

ชีระเชษฐ์  (  Cheerachet  )  แปลว่า  พี่เก่ง

สุชีรชล  (  Sucheerachol  )  แปลว่า  น้ำเชี่ยวดี

ชีระธาร   (  Cheeratan  )   แปลว่า  ลำน้ำเชี่ยว

ชีระพงศ์  (  Cheerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง

ชีระพงษ์  (  Cheerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  

ชีระกุล   (  Cheerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  

ชีระวงศ์  (  Cheerawong  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  

ชีระวงษ์  (  Cheerawong  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  

ชีระเทพ  (  Cheeratep  )  แปลว่า  เทวดาเก่ง  

ชีระธนา  (  Cheeratana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเก่าแก่  ,  สมบัติเก่าแก่  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์